INFORMAȚII PUBLICE

DISPOZIȚIILE PRIMARULUI

DISPOZIŢIA NR.467 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului ~ Servicii medicale medicina muncii pentru salariați


DISPOZIŢIA NR.459 privind constituirea comisiei de concurs organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier asistent în cadrul serviciului de asistență socială


DISPOZIŢIA NR.456 privind rectificarea bugetului local prin virare de credite


DISPOZIŢIA NR.452 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor ~ Lucrări de reparații acoperiș și sistem pluvial școala gimnazială Șerban Cioculescu


DISPOZIŢIA NR.451 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor TÂMPLĂRIE PVC CU GEAM TERMOREZISTENT la Biblioteca Orășenească Găești


DISPOZIŢIA NR.450 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor


DISPOZIŢIA NR.446 privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului Local Găești în data de 25.08.2015


DISPOZIŢIA NR.441 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului ~ Extindere rețele apă și canalizare


DISPOZIŢIA NR.440 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului