INFORMAȚII PUBLICE

DISPOZIȚIILE PRIMARULUI

DISPOZIŢIA NR.550 privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului Local Găești în data de 28.09.2017


DISPOZIŢIA NR.492 privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului Local Găești în data de 31.08.2017


DISPOZIŢIA NR.487 privind convocarea în ședința extraordinară a Consiliului Local Găești în data de 20.08.2017


DISPOZIŢIA NR.449 privind convocarea în ședința extraordinară a Consiliului Local Găești în data de 28.07.2017


DISPOZIŢIA NR.438 privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului Local Găești în data de 19.07.2017


DISPOZIŢIA NR.391 privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului Local Găești în data de 22.06.2017


DISPOZIŢIA NR.310 privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului Local Găești în data de 25.05.2017


DISPOZIŢIA NR.943 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral pe raza Unității Administrativ Teritoriale - Orașul Găești pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților


DISPOZIŢIA NR.467 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului ~ Servicii medicale medicina muncii pentru salariați


DISPOZIŢIA NR.459 privind constituirea comisiei de concurs organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier asistent în cadrul serviciului de asistență socială


DISPOZIŢIA NR.456 privind rectificarea bugetului local prin virare de credite


DISPOZIŢIA NR.452 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor ~ Lucrări de reparații acoperiș și sistem pluvial școala gimnazială Șerban Cioculescu


DISPOZIŢIA NR.451 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor TÂMPLĂRIE PVC CU GEAM TERMOREZISTENT la Biblioteca Orășenească Găești


DISPOZIŢIA NR.450 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor


DISPOZIŢIA NR.446 privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului Local Găești în data de 25.08.2015


DISPOZIŢIA NR.441 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului ~ Extindere rețele apă și canalizare


DISPOZIŢIA NR.440 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului