CONSILIUL LOCAL GĂEȘTI

PROCESELE VERBALE ALE ŞEDINŢELOR CONSILIULUI LOCAL