CONSILIUL LOCAL GĂEȘTI

PROIECTE DE HOTĂRÂRI ȘI DISPOZIȚII ALE CONSILIULUI LOCAL

Proiecte de hotărâri 2017

Nr. crt.

Denumire Proiect Inițiator

21.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaș + REFERAT + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

20.

Proiect de hotărâre privind modificarea chiriei lunare pentru locuințele A.N.L. în anul 2017 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

19.

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orașului Găești, în calitate de acționar la înființarea Societății Dâmbovița S.A., persoană juridică cu drept privat, operator specializat al ADI "Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița", cu obiect de activitate corespunzător scopului constituirii ADI "Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița". Primar Gheorghe Grigore

18.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017, trimestrul III + Raport BUGET + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

17.

Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe ANL. Primar Gheorghe Grigore

16.

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență minorei KILAVUZOGLU MELEK + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

15.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul II al anului 2017 și Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

14.

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Găești pentru o perioadă de 3 luni (IULIE–SEPTEMBRIE 2017). Primar Gheorghe Grigore

13.

Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere care are ca obiect 11,4 m.p. teren situat în Piața "Sfântul Ilie" și Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

12.

Proiect de hotărâre nr.8896 - CONVOCATOR. Primar Gheorghe Grigore

11.

Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării funcţiei contractuale de asistent medical comunitar în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială si Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

10.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a transportului în regim de taxi și în regim de închiriere. Primar Gheorghe Grigore

9.

Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere. Primar Gheorghe Grigore

8.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Găești nr. 93 / 24.03.2017 privind încheierea Convenției de colaborare cu Societatea Națională de Cruce Roșie România Filiala Dâmbovița. Primar Gheorghe Grigore

7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație a 2 m. (L=2m, l=1m) teren situat în piața Sf. Ilie. Primar Gheorghe Grigore

6.

Proiect de hotărâre privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Costea Fanut. Primar Gheorghe Grigore

5.

Proiect de hotărâre - CONVOCATOR. Primar Gheorghe Grigore

4.

Proiect de hotărâre privind rectificarea de buget prin suplimentare de venituri. Primar Gheorghe Grigore

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 230 / 34703 / E la contractul de împrumut intern nr. 230 / 34703 / 20.07.2015 încheiat cu BCR. Primar Gheorghe Grigore

2.

Proiect de hotărâre privind repartizarea a două locuințe ANL. Primar Gheorghe Grigore

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor necesare acordării fiecărui salariat, memebru al sindicatului cu copil / copii, cu vârsta mai mică de 18 ani, a unui pachet cu o valoare de 50 lei / pachet cu ocazia zilei de 1 iunie. Primar Gheorghe Grigore
Proiecte de hotarari 2016

Nr. crt.

Denumire Proiect Inițiator

1.

HOTARIRE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 trim. IV Primar Interimar Gheorghe Grigore

1.

HOTARIRE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 trim. IV Primar Interimar Gheorghe Grigore
Convocare Dispoziție în ședința ordinară a Consiliului Local Găești 29.04.2015
Convocare Dispoziție în ședința ordinară a Consiliului Local Găești 30.03.2015
Convocare Dispoziție în ședința ordinară a Consiliului Local Găești 01.2015

D I S P O Z I T I E

privind convocarea în ședința ordinară
a Consiliului Local Găești din Ianuarie 2015

Nr. crt.

Denumire Proiect Inițiator

1.

Proiect de Hotărâre prinvind aprobarea acordării unor sume de bani, asociații și cluburi pentru rezultatele obținute la competițiile sportive Primar Interimar Gheorghe Grigore

2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenței de traseu privind transportul public local de persoane prin curse regulate speciale efectuat de S.C. AURORA&CO SRL;
~ Privind aprobarea înființării începând cu anul 2015 a Festivalului Național de Muzică “Gheorghe Zamfir”;
~ Privind aprobarea denumirii parcului amplasat pe str. Acad. S. Cioculescu – Parcul “Gheorghe Zamfir”;
~ Privind construirea unui Centru Cultural “Gheorghe Zamfir” și Grădină de vară pentru spectacole în incinta parcului.
Consilier local Aurel Bojin

3.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea dotării Consiliului Local Găești cu echipamente electronice de comunicare și alocarea unei sume de bani pentru construirea unui site modern al Primăriei Găești Consilier local Aurel Bojin

4.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de 30000 de lei pentru reamenajarea și ecologizarea bălții amplasate în parcul Orașului Găești Consilier local Aurel Bojin

5.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui număr de 58 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav Primar Interimar Gheorghe Grigore

6.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea “Planului general de acțiuni pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2015 Primar Interimar Gheorghe Grigore

7.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizației datorată de Orașul Găești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”. Primar Interimar Gheorghe Grigore

8.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană pentru Poliția Locală Găești Primar Interimar Gheorghe Grigore

9.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea “Regulamentului pentru comercializarea produselor și serviciilor de piață pe raza Orașului Găești” Primar Interimar Gheorghe Grigore

10.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea “Raportului de activitate al Casei de Cultură “Dumitru Stanciu” Primar Interimar Gheorghe Grigore

11.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării Taxei de publicitate în ziarul “Cronica Găeștiului” pentru persoanele fizice și juridice Primar Interimar Gheorghe Grigore

12.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării a doua apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriași Primar Iacobuta Dan