CONSILIUL LOCAL GĂEȘTI

PROIECTE DE HOTĂRÂRI ȘI DISPOZIȚII ALE CONSILIULUI LOCAL

Proiecte de hotarari 2016

Nr. crt.

Denumire Proiect Inițiator

1.

HOTARIRE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 trim. IV Primar Interimar Gheorghe Grigore

1.

HOTARIRE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 trim. IV Primar Interimar Gheorghe Grigore
Convocare Dispoziție în ședința ordinară a Consiliului Local Găești 29.04.2015
Convocare Dispoziție în ședința ordinară a Consiliului Local Găești 30.03.2015
Convocare Dispoziție în ședința ordinară a Consiliului Local Găești 01.2015

D I S P O Z I T I E

privind convocarea în ședința ordinară
a Consiliului Local Găești din Ianuarie 2015

Nr. crt.

Denumire Proiect Inițiator

1.

Proiect de Hotărâre prinvind aprobarea acordării unor sume de bani, asociații și cluburi pentru rezultatele obținute la competițiile sportive Primar Interimar Gheorghe Grigore

2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenței de traseu privind transportul public local de persoane prin curse regulate speciale efectuat de S.C. AURORA&CO SRL;
~ Privind aprobarea înființării începând cu anul 2015 a Festivalului Național de Muzică “Gheorghe Zamfir”;
~ Privind aprobarea denumirii parcului amplasat pe str. Acad. S. Cioculescu – Parcul “Gheorghe Zamfir”;
~ Privind construirea unui Centru Cultural “Gheorghe Zamfir” și Grădină de vară pentru spectacole în incinta parcului.
Consilier local Aurel Bojin

3.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea dotării Consiliului Local Găești cu echipamente electronice de comunicare și alocarea unei sume de bani pentru construirea unui site modern al Primăriei Găești Consilier local Aurel Bojin

4.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de 30000 de lei pentru reamenajarea și ecologizarea bălții amplasate în parcul Orașului Găești Consilier local Aurel Bojin

5.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui număr de 58 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav Primar Interimar Gheorghe Grigore

6.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea “Planului general de acțiuni pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2015 Primar Interimar Gheorghe Grigore

7.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizației datorată de Orașul Găești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”. Primar Interimar Gheorghe Grigore

8.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană pentru Poliția Locală Găești Primar Interimar Gheorghe Grigore

9.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea “Regulamentului pentru comercializarea produselor și serviciilor de piață pe raza Orașului Găești” Primar Interimar Gheorghe Grigore

10.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea “Raportului de activitate al Casei de Cultură “Dumitru Stanciu” Primar Interimar Gheorghe Grigore

11.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării Taxei de publicitate în ziarul “Cronica Găeștiului” pentru persoanele fizice și juridice Primar Interimar Gheorghe Grigore

12.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării a doua apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriași Primar Iacobuta Dan