CONSILIUL LOCAL GĂEȘTI

Componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

Componenţa comisiilor de specialitate este următoarea:

1. Comisia pentru programul de dezvoltare econonmico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii și comerț din care fac parte:
~ Anghelescu Ioan
~ Tudor Radu
~ Schiopu Ștefan Daniel
~ Dincă Ioana
~ Radut Marian
~ Mihai Dumitra
~ Socoteanu Marius Aurelian

2. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură din care fac parte:
~ Petrache Cristian Mircea
~ Untărescu Ion
~ Dumitrescu Constantin Gabriel
~ Dincă Ioana
~ Coață Emil
~ Apostol Gheorghe
~ Condovici Marius Liviu

3. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, pentru activități sportive și de agrement din care fac parte:
~ Slăvilă Cătălin
~ Tudor Radu
~ Stan Eugeniu
~ Schiopu Ștefan Daniel
~ Dinu Violeta
~ Răduț Marian
~ Condovici Marius Liviu

4. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor din care fac parte:
~ Stan Eugeniu
~ Anghelescu Ioan
~ Slăvilă Cătălin
~ Dincă Georgeta
~ Mihai Dumitra
~ Coață Emil
~ Socoteanu Marius Aurelian