CONSILIUL LOCAL GĂEȘTI

Componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

Componenţa comisiilor de specialitate este următoarea:

1. Comisia pentru programul de dezvoltare econonmico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii și comerț din care fac parte:
~ Badea I. Irinel
~ Lazăr C. Marian
~ Schiopu S. Daniel
~ Plavie M. Alexandru
~ Popescu C. Cezar
~ Rizescu M. Costin
~ Buta R. Valentin

2. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, din care fac parte:
~ Dumitrescu C. Gabriel
~ Dincă Ioana
~ Badea I. Irinel
~ Enescu M. Cristian
~ Popescu C. Cezar
~ Socoteanu M. Aurelian
~ Buta R. Valentin

3. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, pentru activități sportive și de agrement, din care fac parte:
~ Schiopu S. Daniel
~ Lazăr C. Marian
~ Stan Eugeniu
~ Osiac Mihaela
~ Socoteanu M. Aurelian
~ Răduț Marian
~ Călin Veronica

4. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor din care fac parte:
~ Dragota Z. Ana Maria
~ Stan Eugeniu
~ Dincă Ioana
~ Plavie M. Alexandru
~ Răduț Marian
~ Coață Emil
~ Călin Veronica