CONSILIUL LOCAL GĂEȘTI

CREȘA

CONDUCERE:

Șef centru: 
Interimar Nitulescu Diana
CONTACT:

Tel:  0766 857 140
PROGRAM DE LUCRU:

Luni - Vineri: 06:00 - 18:00
DESCRIERE:

Creșa este un serviciu pentru copil și familie, care oferă îngrijire, educare și creșterea copiilor cu vârste de la 3 luni la 4 ani. Este un serviciu public de interes local, care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie copiilor de vârsta antepreșcolară care au domiciliu sau reședință în orașul Găești.

Creșa, ca unitate în care se organizează grupe de educație timpurie antepreșcolară face parte atât din sistemul național de servicii șociale reglementate de Legea nr.292/2011, prin furnizarea de servicii de îngrijire și supraveghere, cat și din sistemul de învățământ preuniversitar reglementat de Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin furnizarea de servicii de educație timpurie antepreșcolară.

PRINCIPII care stau la baza activității Creșei:
~ respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
~ egalitatea șanselor și nedisciminarea;
~ asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;
~ asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipa pluridisciplinară;
~ asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;
~ responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești;
~ primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului.