PROIECTELE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

TOATE Proiectele de Hotarari, incepand cu anul 2024, s-au mutat pe site-ul MONITORUL OFICIAL LOCAL si le puteti vizualiza direct de la acest LINK

Proiecte de hotărâri 2024 - Luna IANUARIE
Convocări 2024

Proiecte de hotărâri 2023

Nr. / Dată

Denumire Proiect Inițiator proiect AcțiuniNr. 105

29.08.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea predării prin protocol de predare - primire intre Orașul Găesti si Compania de Apa Targoviste Dambovița ,, a mijloacelor fixe rezultate in urma derularii proiectului ,, Reabilitare si modernizare ,alimentare cu apa Oraș Găesti , Județul Dambovița ,,.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 104

28.08.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 15 m.p. teren (domeniul privat al orasului), situat în Găești, str. 1 Unirii ( teren fosta Piata Noua ).

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 103

28.08.2023Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioada de trei ani a contractului cu titlu gratuit nr. 13.971/ 24.08.2023, incheiat cu O.C.P.I - Dambovita.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 102

28.08.2023Proiect de hotărâre privind privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului si a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de “Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Orasului Gaesti.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 101

24.08.2023Proiect de hotărâre privind APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL Transformare Digitală a Spitalului Orășenesc Găești PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA 7 - Transformare digitală INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 100

24.08.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV la nivelul Orasului Gaesti.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 99

24.08.2023Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si statelor de functii a aparatului despecialitate al Primarului orasului Gaesti si ale Serviciilor Publice ale Consiliului Local Gaesti.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 98

10.08.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare pentru obiectivul de investiție: ,,Asigurarea de sisteme TIC in U.A.T. Orasul Gaesti, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială - Componenta C10 – Fondul local.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 97

07.08.2023Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023, trimestrul III.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 96

02.08.2023Proiect de hotărâre privind repartizarea unei unitati locuinte A.N.L. ramase vacante.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 95

01.08.2023Proiect de hotărâre privind prelungirea a 3 ( trei ) contracte de concesiune.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 94

01.08.2023Proiect de hotărâre privind prelungirea a 12 ( douasprezece) contracte de concesiune.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 93

01.08.2023Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de inchiriere.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 92

27.07.2023Proiect de hotărâre privind pentru modificarea și completarea Hotărârii 68 DIN 22.05.2023 privind aprobarea proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Dâmbovița – OBIECTIV – Instalație de Tratare Deșeuri Colectate Separat și Centru de Aport Voluntar Șotânga" și a cheltuielilor aferente.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 91

25.07.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere intre Orasul Gaesti si Fundatia internationala de muzica ,, Gheorghe ZAMFIR,, in vederea organizarii Festivalului International de nai ,, Gheorghe Zamfir - editia a V-a , Gaesti 18-20 AUGUST 2023.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 90

15.07.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului evenimentului ,, Zilele Orasului Gaesti ,, 2023.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 89

15.07.2023Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023, trimestrul III si validarea dispozitiei nr. 485/12.06.2023.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 88

13.07.2023Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr .54 din 28.04.2023 privind aprobarea statului de functii ale Spitalului Orasenesc Gaesti.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 87

10.07.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare a d-lui Bratu Victor Florin în vederea participării la Balcaniada de atletism desfasurata in perioada 28.08.2023-04.09.2023 la Izmir.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 86

10.07.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului Orasului Gaesti la 30.06.2023.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 85

10.07.2023Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 84

06.07.2023Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti numarul 45/2012 , avand ca obiect atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 2423 m.p. pentru construirea obiectivului de cult - Catedrala.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 83

06.07.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini și a draftului de Contract de achiziție publică de servicii privind delegarea gestiunii activităților de sortare, compostare și depozitare a deșeurilor municipale de pe raza județului Dâmbovița.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 82

06.07.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitiei publice de servicii juridice de consultanta , de asistenta si de asistenta si de reprezentare a autoritatilor administratiei publice locale ale orasului Gaesti

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 81

19.06.2023Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii elevilor care au obtinut media generala 10 ( zece) pe parcursul unui ciclu de invatamant.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 80

16.06.2023Proiect de hotărâre privind aderarea Orasului Gaesti , judetul Dambovita la Parteneriatul LEADER cu denumirea ,, GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VLASCA DE NORD ,,.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 79

15.06.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,, Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Serban Cioculescu,, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Opeational Regional 2014- 2020 , Axa prioritara 10,Obiectiv specific 10.01, apel de proiecte nr. POR /317/10/1 / Apel dedicat invatamantului obligatoriu.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 78

13.06.2023Proiect de hotărâre privind prelungirea a sase contracte de concesiune.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 77

13.06.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 20 m.p. teren (domeniul privat al orasului), situat în Găești, str. N. Titulescu , in vederea construirii unui cabinet de avocatura.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 76

12.06.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 20 m.p. teren (domeniul privat al orasului), situat în Găești, str. N. Titulescu , in vederea construirii unui cabinet de avocatura.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 75

12.06.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului orasului Gaesti - Judetul Dambovita.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 74

26.05.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţia tehnico-economică pentru proiectul ,, – „Construire locuinte de serviciu pentru tineri specialisti din sanatate in orasul Gaesti ,judetul Dambovita’’’ finantat in cadrul in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta ,Componenta C10-Fondul local.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 73

26.05.2023Proiect de hotărâre privind asocierea unității administrativ-teritoriale Orasul Gaesti prin Consiliul local Gaesti , cu Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, pentru implementarea obiectivului de investiții „Achiziție microbuze noi electrice pentru școlile din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 72

26.05.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si modernizare strazi in orasul Gaesti”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 71

24.05.2023Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr .54 din 28.04.2023 privind aprobarea statului de functii ale Spitalului Orasenesc Gaesti.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 70

22.05.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea preluarii in proprietatea Orasului Gaesti si inscrierea in domeniul privat a unor bunuri.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 69

22.05.2023Proiect de hotărâre privind modifcarea si completarea Hotararii nr. 16/ 07.02.2023 privind aprobarea proiectului ,, sistem Management Integrat al Deseurilor din Judetul Dambovita - OBIECTIV - Instalatie de Tratare Deseuri Colectate Separat si Centru de Aport Voluntar Sotanga,,.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 68

22.05.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea insusirii raportului de evaluare intocmit in vederea concesionarii terenului in suprafata de 5 m.p. situat in Gaesti , zona blocului 43.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 67

19.05.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea insusirii raportului de evaluare intocmit in vederea concesionarii terenului situat in Gaesti , str. 1 Decembrie , in continuarea proprietatii situate la numarul 36.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 66

19.05.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A4 , Ap. 25 catre chiriasul BAICU Nicolae Mugurel.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 65

18.05.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv ,, SANKIDO ,, in vederea deplasarii la Campionatul Mondial de Karate SHITO- RYU care va avea loc la Oradea.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 64

18.05.2023Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitie a terenurilor din cadrul ,, Proiectului : Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei reglabile la nivelul Companiei de Apa Targoviste - Dambovita S.A. - 3.0115 MV - COD smis 158220.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 63

18.05.2023Proiect de hotărâre privind rectificare buget local 2023.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 62

18.05.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului bloc F2 A situat in Gaesti , str. 1 Decembrie.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 61

17.05.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului evenimentului ,, 1 Iunie , ziua copilului / cupa 1 Iunie ,,

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 60

16.05.2023Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de inchiriere.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 59

16.05.2023Proiect de hotărâre privind prelungirea a opt contracte de concesiune - copie.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 58

16.05.2023Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti numarul 48 din data de 28.04.2017 privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajarea a Teritoriului si Urbanism a Orasului Gaesti.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 57

10.05.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Gaesti nr.111/14.09.2022 privind ,, Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separata a deseurilor pe raza orasului Gaesti , judetul Dambovita ,,.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 56

09.05.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al orasului Gaesti pe anul 2023.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 55

04.05.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru organizarea si functionarea Pietei agroalimentare ,, Sfantul Ilie ,, si a Oborului saptamanal Gaesti.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 54

27.04.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de functii ale Spitalului Orasenesc Gaesti.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 53

27.04.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii spatiului cu destinatie de cabinet oftalmologic , situat in incinta Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orasenesc Gaesti , str. 13 Decembrie , nr.170.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 52

26.04.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea insusirii raportului de evaluare intocmit in vederea concesionarii Scolii Generale nr.2 situata in Gaesti , str. Stefan Mihailescu , nr.65.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 51

24.04.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiții,,Reabilitare Spital Orasenesc Gaesti,judetul Dambovita’’ pentru finantare in cadrul in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta ,Componenta C10-Fondul local.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 50

22.04.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico - economice a obiectivului de investitii ,, Reabilitarea Liceului ,,Dr. C. Angelescu ,, cu corpurile C1 - internat , C12 - liceu , C 15 - atelIer si C.19 - cantina , din orasul Gaesti , judetul Dambovita ,,

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 49

21.04.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,, Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Serban Cioculescu,, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Opeational Regional 2014- 2020 , Axa prioritara 10,Obiectiv specific 10.01, apel de proiecte nr. POR /317/10/1 / Apel dedicat invatamantului obligatoriu .

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 48

21.04.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului Orasului Gaesti la 31.03.2023

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 47

21.04.2023Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023, trimestrul II si validarea dispozitiei nr. 307/2.03.2023

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 46

20.04.2023Proiect de hotărâre privind modifcarea anexei nr.IV la H.C.L .nr. 113/14.12.2017, privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din aparatul de specialitate al primarului orasului Gaesti

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 45

20.04.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Comunitar local de Evidenta a Persoanelor Gaesti

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 44

20.04.2023Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 43

19.04.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferenta locuintelor pentru tineri destinate inchirierii , valabila pentru anul 2023 si respectiv a sumelor cu titlu de recuperare a investitiei ce se vor vira Agentiei Nationale pentru Locuinte in anul 2023

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 42

19.04.2023Proiect de hotărâre privind prelungirea a trei contracte de concesiune.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 41

19.04.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2024

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 40

28.03.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea concesionarii unei suprafete de 5 m.p. teren (domeniul Public al orașului), situat în Găești, str. Cuza Voda, bl.43, sc. B.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTENr. 39

28.03.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 165 m.p. teren (domeniul privat al orasului), situat în Găești, str. 1 Decembrie.

Grigore
GHEORGHE

Primarul orașului

 DOCUMENTE

36.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional pentru copiii proveniți din familii defavorizate, precum şi a modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate.
Primar Gheorghe Grigore

35.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea premierii sportivilor apartinand Clubului Sportiv "Viper Sport Gaesti" pentru rezultate deosebite obtinute la Campionatul National de Muay.
Primar Gheorghe Grigore

34.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea susținerii financiare a d- lui Bratu Victor Florin in vederea participarii la Campionatul Mondial de Atletism.
Primar Gheorghe Grigore

33.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Metodologiei de redactare și circulație a Proiectelor de hotărâri ale Consiliului local și a dispozițiilor Primarului, conform Codului Administrativ.
Primar Gheorghe Grigore

32.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2023,trim .I
Primar Gheorghe Grigore

31.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr. 95/2018 de modificare a Hotararii Consiliului Local Gaesti nr.103/27.11.2015 privind aprobarea acordarii de pachete cu alimente de baza cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Paste unor categorii de persoane.
Primar Gheorghe Grigore

30.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici si a devizului general pentru obiectivul "Amenajare trotuare si canalizare pluviala pe strada Profesor Stancu" Gaesti.
Primar Gheorghe Grigore

29.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea unui contract de concesiune.
Primar Gheorghe Grigore

28.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea a 4 ( patru ) contracte de concesiune.
Primar Gheorghe Grigore

27.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea a 2 ( doua ) contracte de concesiune.
Primar Gheorghe Grigore

26.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 165 m.p. teren ( domeniul privat al orasului ), situat in Gaesti, str. 1 Decembrie.
Primar Gheorghe Grigore

26.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 5 m.p. teren ( domeniul Public al orasului ), situat in Gaesti, str. Cuza Voda, bl.43, sc. B4.
Primar Gheorghe Grigore

25.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 5 m.p. teren ( domeniul Public al orasului ), situat in Gaesti, str. Cuza Voda, bl.43, sc. B4.
Primar Gheorghe Grigore

24.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind constituirea Comisiei locale de ordine publica a Orasului Gaesti.
Primar Gheorghe Grigore

23.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea proectului ,, Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Serban Cioculescu,, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Opeational Regional 2014- 2020, Axa prioritara 10, Obiectiv specific 10.01, apel de proiecte nr. POR /317/10/1/ Apel dedicat invatamantului obligatoriu.
Primar Gheorghe Grigore

22.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea parteneriatului dintre unitatea administrativ-teritorială orasul Gaesti prin Consiliul local Gaesti cu județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița pentru implementarea proiectului “Hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale la biblioteci”.
Primar Gheorghe Grigore

21.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea raportul de activitate pe anul 2022 şi al programului.
Primar Gheorghe Grigore

20.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru prelungirea unor contracte de inchiriere.
Primar Gheorghe Grigore

19.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea listei solicitantilor care au acces in locuintele ANL in anul 2023.
Primar Gheorghe Grigore

18.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru prelungirea unor contracte de concesiune.
Primar Gheorghe Grigore

17.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea tareifelor pentru activitatea ,, Maturatul , spalatul , stropirea si intretinerea cailor publice,, prestata in baza contractului de concesiune nr. 1632/30.01.2019, aprobat prin HCL nr. 81/30.10.2018
Primar Gheorghe Grigore

16.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea preluarii din punct de vedere administraiv si logistic a echipei Exe -Robotics din cadrul Colegiului National ,, Vladimir Streinu de Casa de Cultura ,, Dumitru Stanciu ,, Gaesti
Primar Gheorghe Grigore

15.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea proiectului "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA".
Primar Gheorghe Grigore

14.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru stabilirea masurilor de eficientizare a activitatii registrului agricol pe semestrul I al anului 2023.
Primar Gheorghe Grigore

13.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea numarului de asistenti personaliai persoanelor cu handicap - pentru anul 2023.
Primar Gheorghe Grigore

12.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru prelungirea unui contract de concesiune.
Primar Gheorghe Grigore

11.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea Statelor de functii ale Primariei orasului Gaesti , judetul Dambovita, prin transformarea unei functii vacante de executie.
Primar Gheorghe Grigore

10.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Centrului Cultural ,, Gheorghe Zmfir ,,.
Primar Gheorghe Grigore

09.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru prelungirea unui contract de concesiune.
Primar Gheorghe Grigore

08.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioadade 3 luni.
Primar Gheorghe Grigore

07.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Bugetului local pentru anul 2023.
Primar Gheorghe Grigore

06.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru nominalizarea de către consiliul local al Orasului Gaesti a doiconsilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei deevaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general alOrasului Gaesti.
Primar Gheorghe Grigore

05.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru prelungirea unui contract de concesiune.
Primar Gheorghe Grigore

04.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea raportului privind contul de execuţie albugetului U.A.T. Gaesti la data de 31.12.2022.
Primar Gheorghe Grigore

03.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.55/23.08.2019 privind regulamentul de organizare si functionare a Directiei de Asistenta Sociala.
Primar Gheorghe Grigore

02.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizăriiorelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001Consiliul Local al Orasului Gaesti pe anul 2023.
Primar Gheorghe Grigore

01.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Raportului de activitate a Directiei de Asistenta Sociala pe anul 2023.
Primar Gheorghe Grigore
Convocări 2023


Proiecte de hotărâri 2022

Nr. crt.

Denumire Proiect Inițiator

126.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a orasului Gaesti , aferent imobilului birou de avocatura Tomescu Ion , situat în Gaesti , str. N. Titulescu , nr.11.
Primar Gheorghe Grigore

125.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a orasului Gaesti , aferent imobilului birou de avocatura Pana Rodica , situat în Gaesti , str. N. Titulescu , nr.11.
Primar Gheorghe Grigore

124.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportului de evaluare intocmit pentru suprafata de 100 m.p. teren intravilan aferent grupului sanitar din parcul central
Primar Gheorghe Grigore

123.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind repartizarea unei locuinte ANL.
Primar Gheorghe Grigore

122.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2022,trim .IV.
Primar Gheorghe Grigore

121.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale in vederea implementarii proiectului ,, HUB DE SERVICII MMSS- SII MMSS ,, Cod My Smis 130963
Primar Gheorghe Grigore

120.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ,, Amenajare parc strada Giurgiului ,,
Primar Gheorghe Grigore

119.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea sumelor alocate pentru enenimentele :,, Ziua Nationala a Romaniei ,,- 1 Decembrie si ,, Inaugurarea Centrului Cultural Gheorghe Zamfir ,,
Primar Gheorghe Grigore

118.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acceptarea ofertei de donatie a unui teren aflat in proprietatea d- neI Matei Maria.
Primar Gheorghe Grigore

117.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirea unui contract de concesiune.
Primar Gheorghe Grigore

116.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea aprobarea sumelor alocate pentru enenimentele :,, Ziua Nationala a Romaniei ,,- 1 Decembrie si "Inaugurarea Centrului Cultural Gheorghe Zamfir".
Primar Gheorghe Grigore

113.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii din functiune , casarea si valorificarea unor bunuri – mijloace fixe.
Primar Gheorghe Grigore

112.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportului privind contul de execuţie al bugetului U.A.T. Gaesti la data de 30.09.2022.
Primar Gheorghe Grigore

111.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
validarea cuantumului contributiei lunare pentru hrana in anul scolar 2022-2023.
Primar Gheorghe Grigore

110.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr.35 /2022 referitoare la aprobarea infiintarii Cresei , cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului local al orasului Gaesti, al statului de functii, al organigramei si al Regulamentului de organizare si functionare al acesteia in ceea ce privseste modificarea organigramei si al al statului de functiia Cresei Gaesti.
Primar Gheorghe Grigore

109.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
indexarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 12 tone pentru anul 2023.
Primar Gheorghe Grigore

108.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni (Noiembrie 2022- ianuarie 2023).
Primar Gheorghe Grigore

107.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2022,trim .IV si autofinantate prin majorare de venituri si cheltuieli si virari de credite de la un capitol la altul.
Primar Gheorghe Grigore

106.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A7 , Ap. 52 catre chiriasul NEDELCU ELENA.
Primar Gheorghe Grigore

105.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A6 , Ap. 44 catre chiriasul STANICA MARIANA.
Primar Gheorghe Grigore

104.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A5 , Ap. 45 catre chiriasul NAE GEORGE CATALIN.
Primar Gheorghe Grigore

103.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al Orasului Gaesti în Consiliul de administraţie al Spitalului orasenesc Gaesti.
Primar Gheorghe Grigore

102.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Serban Cioculescu ,, cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2022-2023
Primar Gheorghe Grigore

101.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind scutirea de la plata majorarilor de intarzaiere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale datorate bugetului local de catre Nicu Iulian.
Primar Gheorghe Grigore

100.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2022,trim .III prin virari de credite de la un capitol la altul.
Primar Gheorghe Grigore

99.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantantii Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Radu cel Mare ,, cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2022-2023
Primar Gheorghe Grigore

98.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,,Iordache Golescu ,, cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2022-2023
Primar Gheorghe Grigore

97.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind scoaterea din evidența fiscală curentă și trecerea în evidența fiscală separată a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate.
Primar Gheorghe Grigore

96.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Gradinitei ,, Inocenta ,, si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2022-2023
Primar Gheorghe Grigore

95.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru ,, Amenajare parau Rastoaca si parcare zona piata Sfantul Ilie oras Gaesti ,,.
Primar Gheorghe Grigore

94.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea pentru anul 2021- 2022 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează cresa din subordinea Directiei de asistenta sociala Gasti.
Primar Gheorghe Grigore

93.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Cresei
Primar Gheorghe Grigore

92.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Colegiului National ,, Vladimir Streinu ,, cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2022-2023
Primar Gheorghe Grigore

91.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Clubului Copiilor cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2022-2023
Primar Gheorghe Grigore

90.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic "Dr. C. Angelescu" cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2022-2023.
Primar Gheorghe Grigore

89.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea implementarii proiectului “Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separata a deseurilor pe raza orașului Găești, judetul Dâmbovița”.
Primar Gheorghe Grigore

88.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea predarii prin protocol de predare - primire intre orsul Gaesti si Compania de Apa Targoviste Dambovita ,, a mijloacelor fixe rezultate in urma derularii proiectului ,, Reabilitare si modernizare ,alimentare cu apa Oras Gaesti , Judetul Dambovita ,,.
Primar Gheorghe Grigore

87.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 2023
Primar Gheorghe Grigore

86.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A7 , Ap. 56 catre chiriasul MIU IONUT.
Primar Gheorghe Grigore

85.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea predarii prin protocol de predare - primire intre orsul Gaesti si Colegiul National ,, Vladimir Streinu ,, a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar rezultate in urma derularii proiectului operational regional ,, Reabilitarea , modernizarea , dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale Colegiul National Vladimir Streinu ,,.
Primar Gheorghe Grigore

84.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea predarii prin protocol de predare - primire intre orsul Gaesti si Gradinita cu program prelungit ,, Inocenta ,, ,, a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar rezultate in urma derularii proiectului ,, Imbunatatirea infrastructurii educationale Gradinita cu program prelungit ,, Inocenta ,,.
Primar Gheorghe Grigore

83.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea predarii prin protocol de predare - primire intre orasul Gaesti si Spitalul Gaesti a "mijloacelor fixe si a obiectivelor de inventar rezultate in urma derularii proiectului operational regional" Reabilitare, modernizare si echiparea infrastructurii de sanatate - Ambulatoriu Spital Oras Gaesti, judetul Dambovita".
Primar Gheorghe Grigore

82.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind repartizarea unei locuinte ANL.
Primar Gheorghe Grigore

81.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A3 , Ap. 17 catre chiriasa Radu Emilia Alina.
Primar Gheorghe Grigore

80.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A5 , Ap. 36 catre chiriasa Mihalache Marilena.
Primar Gheorghe Grigore

79.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A8 , Ap. 61 catre chiriasul Dima Romus.
Primar Gheorghe Grigore

78.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici penjtru obiectivul de investitie ,, construire de locuinte pentru tineri , destinate inchirierii, Fundatura 1 Decembrie , nr. 10 A etapa II A.1 , oras Gaesti , judetul Dambovita.
Primar Gheorghe Grigore

77.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului evenimentului ,, Zilele orasului Gaesti ,, 2022
Primar Gheorghe Grigore

76.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Organigramei si a Statelor de functii ale Primariei orasului Gaesti , judetul Dambovita
Primar Gheorghe Grigore

75.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni (August - Octombrie 2022)
Primar Gheorghe Grigore

74.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportului de avaluare a suprafetei de 1246 m.p. , cu numar cadastral 73203, inscris in cartea fujnciara a orasului Gaesti , sub acelasi numar , raport intocmit in vederea vanzarii terenului
Primar Gheorghe Grigore

73.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2022,trim .III prin majorare de venituri si cheltuieli
Primar Gheorghe Grigore

72.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Orasului Gaesti , județul Dambovita 2021 –2027
Primar Gheorghe Grigore

71.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru PROIECTUL ,,REABILITARE TERMICA LICEUL TEHNOLOGIC DR.C ANGELESCU, cladiri C14,C12, C15, C19, SITUAT IN STR. Argesului, nr. 2, Gaesti, Jud. Dambovita.
Primar Gheorghe Grigore

70.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind elevilor care au obtinut media generala zece pe parcursul celor patru ani de studiu.
Primar Gheorghe Grigore

69.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2022,trim .II prin majorare de venituri si cheltuieli.
Primar Gheorghe Grigore

68.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Orasului Gaesti , județul Dambovita 2021 –2027
Primar Gheorghe Grigore

67.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocarii sumei de 42 mii lei in vederea organizarii evenimentului aniversar ,, 1 Iunie , ziua copilului ,,.
Primar Gheorghe Grigore

66.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea concesionarii Scolii Generale nr.2 situata in Gaesti , str. Stefan Mihailescu , nr.65.
Primar Gheorghe Grigore

65.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Cresei.
Primar Gheorghe Grigore

64.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportului privind contul de execuţie al bugetului U.A.T. Gaesti la data de 31.03.2022.
Primar Gheorghe Grigore

63.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr.35 /2022 referitoare la aprobarea infiintarii Cresei , cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului local al orasului Gaesti, al statului de functii, al organigramei si al Regulamentului de organizare si functionare al acesteia in ceea ce privseste modificarea organigramei si al al statului de functiia Cresei Gaesti Consiliul Local Gaesti.
Primar Gheorghe Grigore

62.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind sanctionarea conducatorilor auto care blocheaza caile de acces pe raza orasului Gaesti ori opresc sau stationeaza pe locurile atribuite taxiurilor.
Primar Gheorghe Grigore

61.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea unui contract de concesiune.
Primar Gheorghe Grigore

60.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc Gaesti.
Primar Gheorghe Grigore

59.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea susținerii financiare a Clubului Sportiv Sankido Gaesti.
Primar Gheorghe Grigore

58.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Orasului Gaesti , județul Dambovita 2021 –2027.
Primar Gheorghe Grigore

57.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind scoaterea din domeniul privat a orasului Gaesti a patru suprafete de teren si punerea acestui teren la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Gaesti.
Primar Gheorghe Grigore

56.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A6 , Ap. 43 catre chiriasul CRETU CRISTIAN IONUT.
Primar Gheorghe Grigore

55.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A1 , Ap. 2 catre chiriasul Dumitrascu Constantin.
Primar Gheorghe Grigore

54.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A2 , Ap. 10 catre chiriasul ION MIHAI.
Primar Gheorghe Grigore

53.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A6 , Ap. 42 catre chiriasul RUSESCU CORNEL.
Primar Gheorghe Grigore

52.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A5 , Ap. 34 catre chiriasul SANDU ALIN FLORIN.
Primar Gheorghe Grigore

51.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A7 , Ap. 54 catre chiriasul SAVU MARIUS CATALIN.
Primar Gheorghe Grigore

50.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei suprafete de teren de 1246 M.P. cu numar cadastral 73203.
Primar Gheorghe Grigore

49.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Construire bază sportivă TIP 2, str. Argeșului, nr. 2, oraș Găești, județul Dâmbovița”.
Primar Gheorghe Grigore

48.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2022,trim .II prin virari de credite in cadrul aceluiasi capitol.
Primar Gheorghe Grigore

47.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a orasului Gaesti a suprafetei de 188 m. p situati in str. 13 Decembrie , la intrarea in Piata Sf. Ilie si aprobarea vanzarii acestei suprafete de teren .
Primar Gheorghe Grigore

46.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgenta.
Primar Gheorghe Grigore

45.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordului de asociere in vederea implementarii de catre Judetul Dambovita , prin Consiliul Judetean Dambovita si unitatile administrativ teritoriale Orasul Gaesti ,Comuna Dragodana , Comuna Mogosani si Comuna Petresti , prin consiliile locale , a obiectivului ,, Drum de legatura pentru cresterea acesibilitatii in zona urbana a orasului Gaesti.
Primar Gheorghe Grigore

44.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportului privind contul de execuţie al bugetului U.A.T. Gaesti la data de 31.03.2022 .
Primar Gheorghe Grigore

43.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 2023 .
Primar Gheorghe Grigore

42.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea pozitiei 262 din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Gaesti.
Primar Gheorghe Grigore

41.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea unor contracte de concesiune.
Primar Gheorghe Grigore

40.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni (APRILIE – IULIE 2022) .
Primar Gheorghe Grigore

39.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a orasului Gaesti a suprafetei de 449 m. p situati in str. 13 Decembrie , nr .6 si punerea acestui teren la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Gaesti.
Primar Gheorghe Grigore

38.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A4 , Ap. 30 catre chiriasul BADOI ROBERT ALEXANDRU.
Primar Gheorghe Grigore

37.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A2, Ap. 12 catre chiriasul STATE STELIAN
Primar Gheorghe Grigore

36.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Consiliul Local Gaesti şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Dâmboviţa .
Primar Gheorghe Grigore

35.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea infiintarii Cresei , cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului local al orasului Gaesti, al statului de functii, al organigramei si al Regulamentului de organizare si functionare al acesteia.
Primar Gheorghe Grigore

34.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului ,, Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice , ventilare si tratarea a aerului , precum si infrastructura de fluide medicale Spital oras Gaesti ,, .
Primar Gheorghe Grigore

33.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea unui contract de concesiune.
Primar Gheorghe Grigore

32.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A7 , Ap. 50 catre chiriasa CADINDATU ALINA.
Primar Gheorghe Grigore

31.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A2 , Ap. 9 catre chiriasa CARAMALAU SILVIA.
Primar Gheorghe Grigore

30.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A1, Ap. 5 catre chiriasa DUMITRU VALENTINA.
Primar Gheorghe Grigore

29.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A2 , Ap. 13 catre chiriasul Gheorghe Laurentiu.
Primar Gheorghe Grigore

28.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A2 , Ap. 16 catre chiriasa LUTU SONIA CRISTINA.
Primar Gheorghe Grigore

27.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A3 , Ap. 19 catre chiriasa OPREA MARIA ALEXANDRA.
Primar Gheorghe Grigore

26.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A2 , Ap. 11 catre chiriasul Oprea Andrei Alexandru.
Primar Gheorghe Grigore

25.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A3 , Ap. 20 catre chiriasul SUSLOV ADRIAN CORNEL.
Primar Gheorghe Grigore

24.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A1, Ap. 1 catre chiriasul ISARI MARINA MADALINA.
Primar Gheorghe Grigore

23.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A6, Ap. 47 catre chiriasul RISTACHE FLORIN MIHAI.
Primar Gheorghe Grigore

22.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A1, Ap. 3 catre chiriasa Stefan Mioara.
Primar Gheorghe Grigore

21.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Raportului de activitate a Directiei de Asistenta Sociala pe anul 2021.
Primar Gheorghe Grigore

20.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A1, Ap. 3 catre chiriasa Stefan Mioara
Primar Gheorghe Grigore

19.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A2 , Ap. 11 catre chiriasul Oprea Andrei Alexandru
Primar Gheorghe Grigore

18.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A2 , Ap. 13 catre chiriasul Gheorghe Laurentiu
Primar Gheorghe Grigore

17.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea unui contract de concesiune.
Primar Gheorghe Grigore

16.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind constituirea unui drept de uz in favoarea Societatii Energie Electrica Romania – Sucursala Targoviste in vederea extinderii retelei de distributie pe strada Unirii , nr.2 A
Primar Gheorghe Grigore

15.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Gaesti în Comisiile de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea functiei de director si director adjunct din unitarile de invatamant preuniversitar
Primar Gheorghe Grigore

14.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportul de activitate pe anul 2021 şi al programului
Primar Gheorghe Grigore

13.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului de principiu in vederea asocierii cu Judetul Dambovita , prin Consiliul Judetean Dambovita , pentru implementarea investitiei ,, Drum de legatura pentru cresterea accesibilitatii in zona urbana a orasului Gaesti ,,
Primar Gheorghe Grigore

12.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei solicitantilor care au acces in locuintele ANL in anul 2022
Primar Gheorghe Grigore

11.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni
Primar Gheorghe Grigore

10.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001 Consiliul Local al Orasului Gaesti pe anul 2022
Primar Gheorghe Grigore

09.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului orasului Gaesti
Primar Gheorghe Grigore

08.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportului privind contul de execuţie al bugetului U.A.T. Gaesti la data de 31.12.2021
Primar Gheorghe Grigore

07.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului local pentru anul 2022
Primar Gheorghe Grigore

06.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap - pentru anul 2022
Primar Gheorghe Grigore

05.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta.
Primar Gheorghe Grigore

04.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinantarii proiectului ,,EDU Act – Acces unitar la educatie de calitate ,, SMIS 154476, proiect finantat prin programul Operational Capital Uman , Axa prioritara 6 – Educatie si competente , Prioritatea de investitii -10.i
Primar Gheorghe Grigore

03.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea programului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte in orasul Gaesti – 2022.
Primar Gheorghe Grigore

02.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru ,, REABILITARE TERMICA BLOCURI LOCUITE ORAS GAESTI- 2022.
Primar Gheorghe Grigore

01.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea finantarii programului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte ( 56;59;61;62 ) in orasul Gaesti – 2022.
Primar Gheorghe Grigore

Proiecte de hotărâri 2021

Nr. crt.

Denumire Proiect Inițiator

107.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea unor contracte de concesiune.
Primar Gheorghe Grigore

106.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de urbanism Zonal realizat pentru ,,DESFIINTARE /CONSTRUIRE SPATIU commercial in str.13 Decembrie , nr. 28A , beneficiar S.C.TEHNINVEST SRL.
Primar Gheorghe Grigore

105.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea si aprobarea cotizației, la nivel județean, pentru anul 2022
Primar Gheorghe Grigore

104.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind premierea a 2 sportivi ai Clubului Sportiv ,, VIPER SPORT GAESTI,, pentru rezultate deosebite
Primar Gheorghe Grigore

103.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizarii SUDIULUI DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.
Primar Gheorghe Grigore

102.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2022
Primar Gheorghe Grigore

101.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizarii Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului UAT Gaesti să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dâmbovița aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor.
Primar Gheorghe Grigore

100.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii unui contract de inchiriere.
Primar Gheorghe Grigore

99.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind premierea a 10 sportivi ai Clubului Sportiv RGG FIGHT pentru rezultate deosebite obtinute in anul 2021
Primar Gheorghe Grigore

98.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind proiectul de hotarare referitor la aprobarea retelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat in anul scolar 2022-2023 pe raza orasului Gaesti
Primar Gheorghe Grigore

97.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea valorii investițiilor aferente UAT Gaesti și a participării Consiliului Local al UAT Gaesti la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020.
Primar Gheorghe Grigore

96.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2021, trim. IV prin virare de credite si majorare de venituri.
Primar Gheorghe Grigore

95.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 2022
Primar Gheorghe Grigore

94.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2021,trim .IV prin virare de credite de la un capitol la altul.
Primar Gheorghe Grigore

93.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea unor contracte de concesiune.
Primar Gheorghe Grigore

92.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei 2 la Hotararea Consiliului Local nr.76/27.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social - CRESA.
Primar Gheorghe Grigore

91.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea numarului si cuantumului burselor aferente anului 2021-2022.
Primar Gheorghe Grigore

90.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere.
Primar Gheorghe Grigore

89.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 2022
Primar Gheorghe Grigore

88.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgenta
Primar Gheorghe Grigore

87.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2021,trim .IV
Primar Gheorghe Grigore

86.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni
Primar Gheorghe Grigore

85.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind indexarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 12 tone pentru anul 2022
Primar Gheorghe Grigore

84.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind scoaterea din evidența fiscală curentă și trecerea în evidența fiscală separată a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate
Primar Gheorghe Grigore

83.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportului privind contul de execuţie al bugetului U.A.T. Gaesti la data de 30.09.2021
Primar Gheorghe Grigore

82.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Gaesti în Comisiile pentru prevenirea si combaterea violentei în mediul şcolar in Gradinita,, Inocenta,, si Colegiul National ,, Vladimir Streinu ,,
Primar Gheorghe Grigore

81.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai proiectului ,, REABILITARE SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATONALE SCOALA GIMNAZIALA RADU CEL MARE , Str. 13 Decembrie , nr.79, oras Gaesti
Primar Gheorghe Grigore

80.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici dupa incheierea contractelor de executie si actualizarea conform OG 15/2021 pentru ,, REABILITARE TERMICA BLOCURI LOCUITE ORAS GAESTI ,, Consiliul Local Gaesti, judetul Dambovita.
Primar Gheorghe Grigore

79.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL 84/11.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai proiectului ,, Reabilitare, consolidare si modernizare monument istoric; schimbare destinatie centru cultural –,,Gheorghe Zamfir,,
Primar Gheorghe Grigore

78.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al Orasului Gaesti în Consiliul de administraţie al Spitalului orasenesc Gaesti
Primar Gheorghe Grigore

77.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Serban Cioculescu ,, cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2021-2022
Primar Gheorghe Grigore

76.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea sanctionarea contraventionala a conducatorilor auto care parcheaza autoturismele pe trotuare
Primar Gheorghe Grigore

75.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea sanctionarea cetatenilor pentru aruncarea gunoiului in locuri nepermise pe raza orasului Gaesti
Primar Gheorghe Grigore

74.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 45/31.05.2011 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.21/2002 privind normele de gospodarie comunala
Primar Gheorghe Grigore

73.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2021,trim .III
Primar Gheorghe Grigore

72.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind insusirea raportului de evaluare al suprafetei de 15 m.p. teren intravilan , situat in Gaesti , str.N. Titulescu
Primar Gheorghe Grigore

71.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind insusirea raportului de evaluare al suprafetei de 17/339 m.p. teren intravilan , situat in Gaesti , bl.46, sc.C ,ap.1
Primar Gheorghe Grigore

70.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind insusirea raportului de evaluare al suprafetei de 68,2 m.p. teren intravilan , situat in Gaesti , str.13 Decembrie , zona bloc A5
Primar Gheorghe Grigore

69.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantantii Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Radu cel Mare ,, cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2021-2022
Primar Gheorghe Grigore

68.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea unui contract de concesiune
Primar Gheorghe Grigore

67.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,,Iordache Golescu ,, cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2021-2022
Primar Gheorghe Grigore

66.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Gradinitei ,, Inocenta ,, si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2021-2022
Primar Gheorghe Grigore

65.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea pentru anul 2021- 2022 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează cresa din subordinea Directiei de asistenta sociala Gasti
Primar Gheorghe Grigore

64.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Colegiului National ,, Vladimir Streinu ,, cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2021-2022
Primar Gheorghe Grigore

63.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Clubului Copiilor cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2021-2022
Primar Gheorghe Grigore

62.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,, Dr. C . Angelescu ,, cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2021-2022 .
Primar Gheorghe Grigore

61.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 2500 lei domnului Bratu Victor Florin in vederea participarii sale la Campionatele Balcanice ,, Atletism Master ,, in Albania.
Primar Gheorghe Grigore

60.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr. 62/22.06.2017.
Primar Gheorghe Grigore

59.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modul de intocmire si tinere la zi a Registrului agricol.
Primar Gheorghe Grigore

58.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru renuntarea la calitatea de membru asociat al judetului Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,, GAESTI ,,
Primar Gheorghe Grigore

57.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarzaiere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale , chirii si alte obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele fizice care au calitate de contribuabili la bugetul local al orasului Gaesti.
Primar Gheorghe Grigore

56.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru numirea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ teritoriale Orasul Gaesti și Registrul de evidență a garanțiilor locale a unității administrativ teritoriale Orasul Gaesti
Primar Gheorghe Grigore

55.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2021,trim .III prin virare de credite de la un capitol la altul.
Primar Gheorghe Grigore

54.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Orasului Gaesti la 30.06.2021.
Primar Gheorghe Grigore

53.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a autorităților administrației publice locale ale orasului Gaesti.
Primar Gheorghe Grigore

52.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui consilier local responsabil cu afacerile europene
Primar Gheorghe Grigore

51.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind repartizarea unei locuinte ANL
Primar Gheorghe Grigore

50.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentatiei P.U.Z. realizat pentru ,, Construire service auto , vopsitorie , spalatorie , birouri ,, Gaesti , str. N. Titulescu , nr.30.
Primar Gheorghe Grigore

49.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr.91 din 18.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gaesti.
Primar Gheorghe Grigore

48.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a autorităților administrației publice locale ale orasului Gaesti.
Primar Gheorghe Grigore

47.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru desemnarea unui consilier local responsabil cu afacerile europene.
Primar Gheorghe Grigore

46.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind repartizarea unei locuinte ANL.
Primar Gheorghe Grigore

45.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea unor contracte de concesiune.
Primar Gheorghe Grigore

44.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea unui contract de concesiune.
Primar Gheorghe Grigore

43.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind concesionarea prin licitatie a terenului proprietate privată a orasului Gaesti , în suprafată de 15 mp, situat in str. N. Titulescu , intre Judecatorie si Politie
Primar Gheorghe Grigore

42.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încetarea mandatului de consilier local al domnei Dragota – Zamfir Ana – Maria , prin demisie și vacantarea locului deținut de aceasta
Primar Gheorghe Grigore

41.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C. IGO SRL asupra terenului in suprafata de 68,2m.p. situat in continuarea blocului A5
Primar Gheorghe Grigore

40.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2021,trim .I
Primar Gheorghe Grigore

39.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea programului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte in orasul Gaesti – 2021
Primar Gheorghe Grigore

38.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind premierea elevului Radu Andrei Laurentiu pentru obtinerea premiului I la Campionatul Intgernational de Robotica FTC Rusia 2021
Primar Gheorghe Grigore

37.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea finantarii programului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte ( 58;49;30;A5 ) in orasul Gaesti – 2021
Primar Gheorghe Grigore

36.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea unui drept de uz pe o suprafata totala de 350 m.p. apartinand domeniului public al Orasului Gaesti in favoarea societatii de Distributie Energie Electrica Romania – Sucursala Targoviste
Primar Gheorghe Grigore

35.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Gaesti nr. 104 din 27.11.2020 privind numarului si cuantumului burselor aferente anului 2020-2021
Primar Gheorghe Grigore

34.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orasului Gaesti, a suprafetei de 100 m.p. teren siuat in str. Unirii, nr.20 A , precum și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Gaesti cu aceasta suprafata de teren
Primar Gheorghe Grigore

33.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni (mai –iulie 2021)
Primar Gheorghe Grigore

32.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 2022
Primar Gheorghe Grigore

31.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţăde 16 mp,situat in piata agroalimentara Sf. Ilie
Primar Gheorghe Grigore

30.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea unui drept de uz pe o suprafata totala de 350 m.p. apartinand domeniului public al Orasului Gaesti in favoarea societatii de Distributie Energie Electrica Romania – Sucursala Targoviste
Primar Gheorghe Grigore

29.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Orasului Gaesti la data de 31.03.2021
Primar Gheorghe Grigore

28.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021
Primar Gheorghe Grigore

27.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind vânzare a prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 40 mp, situat în Gaesti , str. 13 Decembrie nr. 17 + Raport de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

26.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea unor conracte de concesiune + Raport de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

25.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei 2 la Hotararea Consiliului Local nr.76/27.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social - CRESA + Raport de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

24.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind scoaterea din evidența fiscală curentă și trecerea în evidența fiscală separată a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate + Referat de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

23.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind inchirierea cu drept de superficie a unei suprafete de 15 m.p. in str. N. Titulescu + Raport de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

22.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor de utilizare a bazinului de inot + Raport de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

21.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei inventarierii masei impozabile pentru anul fiscal 2021 + Raport de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

20.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului UAT Gaesti să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dâmbovița aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor + Raport de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

19.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind amanarea la plata pe o perioada de 6 ( sase ) luni a ratelor datorate de catre Stanga Gabriel, bugetului local al orasului Gaesti , conform de vanzare - cumparare numarul 1787 din 22.06.2017 ; + Raport + Raport de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

18.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale oferite de Directia de Asistenta Sociala Gaesti in perioada 2020-2025 + Referat de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

17.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap - pentru anul 2021 + Referat de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

16.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001 Consiliul Local al Orasului Gaesti pe anul 2021 + Referat de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

15.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind dezmembrarea suprafetei de 119 m.p. , teren situat in spatele blocului 2 si constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C. SIMET PROD SRL asupra terenului in suprafata de 119 m.p. ( L= 19,78 m, l= 6 m. ), precum si aprobarea raportului de evaluare intocmit in acest sens + Raport de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

14.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei beneficiarilor de locuinte ANL , in anul 2021 + Referat de aprobare + Raport
Primar Gheorghe Grigore

13.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind constituirea Colegiului Director al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Gaesti . + Anexa + Referat de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

12.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice în care persoanele care au săvârşit infracţiuni sau persoanele care au fost sancționate contravențional vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată + Raport de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

11.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate in cadrul bugetului Consiliului Local al orasului Gaesti pentru anul 2021 si a raportului de activitate al Directiei de Asistenta Sociala Gaesti pe anul 2020 + Raport de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

10.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti , nr. 114 din 22.12.2020 referitoare la desemnarea a trei reprezentantanti ai Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Serban Cioculescu ,, cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2020-2021 + Raport de specialitate + Referat de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

09.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea SUDIULUI DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului + Raport avizare
Primar Gheorghe Grigore

08.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Gaesti și a participării Consiliului Local al UAT Gaesti la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020 + Raport avizare
Primar Gheorghe Grigore

07.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni (februarie –aprilie 2021) + Raport de specialitate + Referat de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

06.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Gaesti nr. 43/30.04./2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 2021 + Referat de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

05.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea mandatului special al reprezentantului Orasului Gaesti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA DÂMBOVIŢA” + Raportul de aprobare + Referat
Primar Gheorghe Grigore

04.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Orasului Gaesti la data de 31.12.2020
Primar Gheorghe Grigore

03.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind nominalizarea de către consiliul local al Orasului Gaesti a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Orasului Gaesti + Referat + Referat de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

02.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Gaesti + Raport de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

01.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara,, Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dimbovita, pe anul 2021 + Referat de aprobare +

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021 + Referat de aprobare

Primar Gheorghe Grigore

Proiecte de hotărâri 2020

Nr. crt.

Denumire Proiect Inițiator

78

PROIECT DE HOTARARE
privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Gaesti + Raport de specialitate + Referat de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

77

PROIECT DE HOTARARE
privind desemnarea a trei reprezentantanti ai Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Serban Cioculescu ,, cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2020-2021 + Raport de specialitate + Referat de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

76

PROIECT DE HOTARARE
privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2020,trim .IV + Referat de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

75

PROIECT DE HOTARARE
privind desemnarea a doi reprezentantanti ai Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Radu cel Mare ,, cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2020-2021 + Raport de specialitate + Raport de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

74

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA
Hotararii Consiliului Local Gaesti nr. 95/2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr.103/27.11.2015 privind aprobarea acordarii de pachete cu alimente de baza cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Paste unor categorii de persoane + Referat de aprobare
Primar Gheorghe Grigore

73

Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,,Iordache Golescu ,, cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2020-2021 + Raport de specialitate Primar Gheorghe Grigore

72

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Gradinitei ,, Inocenta ,, si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2020-2021 + Raport de specialitate + Referat de aprobare Primar Gheorghe Grigore

71

Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Colegiului National ,, Vladimir Streinu ,, cat si a unui reprezentant in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2020-2021 + Raport de specialitate + Referat de aprobare Primar Gheorghe Grigore

70

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Clubului Copiilor cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2020-2021 + Raport de specialitate + Referat de aprobare + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

69

Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,, Dr. C . Angelescu ,, cat si a unui reprezentant in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2020-2021 + Raport de specialitate + Referat de aprobare Primar Gheorghe Grigore

68

Proiect de hotărâre privind mandatarea speciala a reprezentantului UAT Gaesti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita + Raport + Referat de aprobare Primar Gheorghe Grigore

67

Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni (NOIEMBRIE 2020 – IANUARIE 2021) + Raport de specialitate + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

66

Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Gaesti + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

65

Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orasului Gaesti Primar Gheorghe Grigore

64

Proiect de hotărâre DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI (DACĂ ESTE CAZUL) DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT PROIECT: „Reabilitare, Modernizare si Extindere Scoala Gimnaziala Serban Cioculescu”Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Obiectiv specifuc 10.1/ învăţământ obligatoriu, Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului Apel de proiecte nr. POR/317/10/1/ Apel dedicat învăţământului obligatoriu
CONSILIUL LOCAL GAESTI , judetul Dambovita + Expunere de motive
Primar Gheorghe Grigore

63

Proiect de hotărâre privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2019,trim .IV prin virare de credite de la un capitol la altul in vederea finantarii obiectivului „Reabilitare, Modernizare si Extindere Scoala Gimnaziala Serban Cioculescu” + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

62

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2020 + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

61

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr.92/2016 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii ,, Reabilitare , consolidare si modernizare monument istoric ; schimbare in dstinatie centru cultural – Gheorghe Zamfir ,, + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

60

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de concesiune + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

59

Proiect de hotărâre privind acordul cu privire la schimbarea de destinatie a unui imobil apartinand Liceului Tehnologic ,, Iordache Golescu ,,din internat in spatiu de invatamant + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

58

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2020 prin virare de credite de la un capitol la altul + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

57

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitatie, in vederea inchirierii, unui teren in suprafata de 433 m.p. situat la intersectia strazilor Vladimir Streinu , Giurgiului , Ac. Serban Cioculescu , Ecaterina Teodoroiu + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

56

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitatie, in vederea inchirierii, unui teren in suprafata de 433 m.p. situat la intersectia strazilor Vladimir Streinu , Giurgiului , Ac. Serban Cioculescu , Ecaterina Teodoroiu + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

55

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social – Cresa + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

54

Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează cresa din subordinea Directiei de asistenta sociala Gaesti + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

53

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2020 prin majorarea veniturilor si cheltuielilor + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

52

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Contanu Petre + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

51

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Alexiu Dan Marius + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

50

Proiect de hotărâre privind suplimentarea serviciului public de persoane in regim de taxi cu un numar de 10 autovehicule + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

49

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici Proiect – „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii educationale Scoala Gimnaziala Radu cel Mare , Orasul Gaesti , Judetul Dambovita ’’ + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

48

Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona Metodologia + Raport + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

47

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitatie a trei loturi de teren in suprafata de 22,49 m.p., fiecare , in zona blocului 22, in vederea amplasarii de garaje + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

46

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea inchirierii, a sase spatii comerciale avand fiecare suprafata construita de 6 m.p. si a terenului aferent acestora in suprafata de 42 m.p. situate in incinta oborului saptamanal + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

45

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Orasului Gaesti la data de 30.06.2020 Primar Gheorghe Grigore

44

Proiect de hotărâre privind aderarea Orasului Gaesti , Judetul Dambovita la Asociatia Comunelor din Romania , in vederea realizarii serviciilor de audit intern + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

43

Proiect de hotărâre privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

42

Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Găești în procesul depunerii unei cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte POCU/784/6/24/ Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3/24/ Operațiunecompozită OS 6.2, OS 6.3 finanțate prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 202 + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

41

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate a Primarului orasului Gaesti + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

40

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza orasului Gaesti Primar Gheorghe Grigore

39

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de urbanism Zonal realizat pentru "Construire Service Auto", Gaesti, str. Labirint, nr.13 + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

38

Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului si cuantumului burselor aferente anului 2020 + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

37

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei Stanciu Camelia + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

36

Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe ANL + Referat + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

35

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 19/20.06.2013 Primar Gheorghe Grigore

34

Proiect de hotărâre alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni + Raport de Specialitate + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

33

Proiect de hotărâre privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 2021 + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

32

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea d- lui Voievodschi Cosmin , asupra terenului in suprafata de 1246 m.p. avand numar cadastral 73203 , teren neproductiv , situate in T. 23, P. 2711 Gaesti, precum si aprobarea raportului de evaluare intocmit in acest sens + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

31

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Orasului Gaesti la data de 31.03.2020 Primar Gheorghe Grigore

30

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului orasului Gaesti + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

29

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C.TEHNINVEST S.RL. si asupra terenului in suprafata de 250 m.p. aparţinând domeniului privat al orasului Gaesti in vederea amplasarii unei parcari + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

28

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C.SIMET PROD S.RL. asupra terenului in suprafata de 183 m.p.situati in str. 13 Decembrie , la intrarea in Piata Sfantul Ilie , Gaesti , precum si aprobarea raportului de evaluare intocmit in acest sens + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

27

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 10.630 /14.07.2017 Primar Gheorghe Grigore

26

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de inchiriere + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

25

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate in cadrul bugetului Consiliului Local al orasului Gaesti pentru anul 2020 + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

24

Proiect de hotărâre privind aprobarea inscrierii in inventarul bunurilor domeniului privat a unui imobil; , teren , in suprafata de 1246 m.p. + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

23

Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii unui teren in suprafata de 50 de m.p. situati in Gaesti , in spatele blocurilor 14 si 32 + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

22

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Gaesti nr.48 din 28.04.2017 privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Orasului Gaesti sia Regulamentului de organizare si functionare a acestuia + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

21

Proiect de hotărâre privind constituirea Colegiului Director al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Gaesti . + Anexa + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

20

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici Proiect – „Proiectare si construire teren de sport multifunctional pe Fundatura 1 Decembrie ’’ . + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

19

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente activitatii de iluminat public in orasul Gaesti . + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

18

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici Proiect – „Amenajare trotuare pe strazile : Gheorghe Nicolescu , Avram Iancu si Eroilor ’’ . + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

17

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 . Primar Gheorghe Grigore

16

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei beneficiarilor de locuinte ANL , in anul 2020 + Expunere de motive + Raport. Primar Gheorghe Grigore

15

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de urbanism Zonal realizat pentru ,,Construire statie carburanti , spalatorie , vulcanizare si statie G.P.L.,, Gaesti , str. N. Titulescu , nr. 139F , judetul Dambovita + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

14

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de Deratizare , Dezinsectie si Dezinfectie al Orasului Gaesti , Regulamentului de organizare si functionare si al caietului de sarcini + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

13

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Ilumiat public al Orasului Gaesti + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

12

Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinte ANL + Expunere de motive + Referat Primar Gheorghe Grigore

11

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr.91/28.11.2019 privind aprobarea vanzarii cotei inivize in suprafata de 17/339 m.p. aferent apartamentului 1 din Blocul 46 , Sc. C , Parter , catre Aviatia Utilitara 2002 SRL + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

10

Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

09

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001 Consiliul Local al Orasului Gaesti pe anul 2020 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

08

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei II la Hotararii Consiliului Local nr. 113/2017 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

07

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Orasului Gaesti la data de 31.12.2019 Primar Gheorghe Grigore

06

Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinantarii serviciilor socio- medicale asigurate persoanelor varsnice NICA IOANA si COSTACHE NICOLAE de catre Caminul de batrani – Patroaia - , com .Crangurile + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

05

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportul de activitate pe anul 2019 şi al programului de activitate pentru anul 2020, cat si al consiliului stiintific al bibliotecii ,, Aurel Iordache ,, Gaesti si a situatiei statistice privind activitatea bibliotecii pe anul 2019 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

04

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara,, Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dimbovita, pe anul 2020 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

03

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara,, Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dimbovita, pe anul 2020 + Expunere de motive.

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2020 + Expunere de motive.

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de inchiriere + Expunere de motive.

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidenta contabila a sumelor reprezentand contravaloarea bunurilor inregistrate ca aport de capital la S.C. Gospodarie Comunala si S.C. Servicii Publice

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti numarul 100 din 20.12.2016 privind imputernicirea domnului viceprimar , Untarescu Ion , sa semneze in numele Consiliului Local Gaesti ,o tranzactie judiciara in dosarul nr. 4600/120/2016) + Expunere de motive.

Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Orasului Gaesti , de a întocmi Raportul de Evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Unitatii Administrativ Teritoriale – Orasul Gaesti , pentru activitatea desfăşurată în anul 2016 + Expunere de motive.

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de inchiriere avand ca obiect teren sau spatii situate in Piata ,, Sfatul Ilie ,, , respectiv in cladirea situata in str. 13 Decembrie , nr.3 + Expunere de motive.

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportul de activitate pe anul 2017 şi al programului de activitate pentru anul 2018, cat si al consiliului stiintific al bibliotecii ,, Aurel Iordache ,, Gaesti + Expunere de motive.

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor si procedurii pentru ocuparea functiei de administrator public al Asociatiei „Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita” + Expunere de motive.

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Orasului Gaesti , in vederea casarii si valorificarii imobililui centrala termica , nr.2 , ( numar inventar 239), precum si pentru eliminarea pozitiei nr. 239 din inventarul bunurilor apartinand domeniului public al orasului Gaesti + Expunere de motive.

Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 3,09 m.p. apartinand domeniului privat al localitatii , teren situat in in Gaesti , zona ,, Piata , Sfantul Ilie ,, + Expunere de motive.
Primar Gheorghe Grigore

02

Proiect de hotărâre privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice , Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii CNI - S.A. pe baza de protocol a terenului situate in orasul Gaesti , Str. Argesului , nr. 2C , in suprafata de 3978 m.p. avand numar cadastral 72186 , inscris in cartea funciara nr.72186aflat in proprietarea Consiliului Local Gaesti , si in administrarea Clubului Copiilor - Gaesti , in vederea realizarii obiectivului - ,, Baza Sportiva tip 2 ,, + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

01

Proiect de hotărâre aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii reabilitare si modernizare inrastructura educationala Scoala Gimnaziala ,,Radu cel Mare ,, Gaesti + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

Proiecte de hotărâri 2019

Nr. crt.

Denumire Proiect Inițiator

90

Proiect de hotărâre privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2019,trim .IV + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

89

Proiect de hotărâre privind aprobarea retelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat in anul scolar 2020-2021 pe raza orasului Gaesti + Expunere de motive + Raport specialitate. Primar Gheorghe Grigore

88

Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de concesiune + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

87

Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de concesiune + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

86

Proiect de hotărâre aprobarea premierii sportivilor care au obtinut rezultate deosebite la concursuri nationale si international , membrii ai Cluburilor ,, VIPER SPORT GAESTI ,, si ,, RGG FIGHT ,, + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

85

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a suprafetei de 180 m.p. teren aferent celor doua spatii comerciale pe care le detine S.C. Simet Prod SRL in orasul Gaesti , str. 13 Decembrie , la intrarea in Piata Sfantul Ilie , precum si aprobarea vanzarii acestei suprafete de teren + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

84

Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului si a caietului de sarcini al serviciului de iluminat public + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

83

Proiect de hotărâre privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2019,trim .IV prin virare de credite de la un capitol la altul si majorarea de venituri + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

82

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

81

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta d- lui Petre Ion + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

80

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 54/23.08.2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Unitatii Teritorial Administrative - Orasul Gaesti , precum si a statului de functii + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

79

Proiect de hotărâre privind inscrierea in inventarul domeniului privat al orasului Gaesti a unor bunuri + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

78

Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii a unei suprafete de 30 m.p. situate in Piata Sfantul Ilie + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

77

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2020 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

76

Proiect de hotărâre privind trecerea din inventarul bunurilor ce apartin domeniul public in inventarul bunurilor ce apartin domeniul privat al orasului a obiectivului estacada metalica rau Arges , cat si aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificarea și casarea acesteia + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

75

Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui contract de comodat incheiat cu AJOFM – Dambovita + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

74

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Orasului Gaesti la data de 30.09.2019 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

73

Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii cotei indivize in suprafata de 17/339 m.p./ aferent apartamentului 1 din blocul 46 , sc.C. parter , catre Aviatia Utilitara 2002 SRL + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

72

Proiect de hotărâre privind prelungirea acordului pentru infiintarea unei autogari pentru stationarea autovehiculelor destinate transportului in comun , pe terenul in suprafata de 901 m.p. situate in Gaesti , str. Mihail Kogalniceanu , nr.13 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

71

Proiect de hotărâre privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta , de asistenta si de reprezentare pentru apararea intereselor Orasului Gaesti si ale autoritatilor publice locale din orasul Gaesti + Raport + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

70

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de urbanism Zonal realizat pentru ,,Construire statie distribuire / vanzare carburant expresss i servicii anexe – statie GPL, spalatorie auto, punct comercial, totem luminos, utilitati, imprejmuire teren si organizare santier,, in Gaesti , Str.Ac. Serban Cioculescu , nr.88 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

69

Proiect de hotărâre privind aprobarea Dispozițiilor nr. 412/19.08.2019, 433/02.09.2019 si 603/30.09.2019 si a notelor de fundamentare privind cheltuielile de investitii in anul 2019 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

68

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de urbanism Zonal realizat pentru "Construire spatiu comercial" in Gaesti, Str.13 Decembrie, nr.54, beneficiar - S.C. Elunos SRL + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

67

Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

66

Proiect de hotărâre privind trecerea unor debitori insolvabili din evidentele curente in evidente separate + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

65

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici "Reabilitare termica blocuri locuinte in orasul Gaesti" - Blocul 63 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

64

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale "Serban Cioculescu" cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2019-2020 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

63

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti pentru utilizarea aplicatiei RENNS + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

62

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantiilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale "Radu cel Mare" cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2019 - 2020 + Expunere de motive + Raport. Primar Gheorghe Grigore

61

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic "Iordache Golescu" cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2019 - 2020 + Expunere de motive + Raport. Primar Gheorghe Grigore

60

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Gradinitei "Inocenta" si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2019-2020 + Expunere de motive + Raport. Primar Gheorghe Grigore

59

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici "Reabilitare termica blocuri locuinte in orasul Gaesti" + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

58

Proiect de hotărâre privind aprobarea investititiei ,,extindere conducta cu alimentare cu gaze pe Fundatura Alexandrescu. Primar Gheorghe Grigore

57

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Colegiului National ,, Vladimir Streinu ,, cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii, in anul scolar 2019-2020 + Expunere de motive + Raport. Primar Gheorghe Grigore

56

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Clubului Copiilor cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2019-2020 + Expunere de motive + Raport. Primar Gheorghe Grigore

55

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,,Dr. C . Angelescu ,, cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2019-2020 + Expunere de motive + Raport. Primar Gheorghe Grigore

54

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului a suprafetei de 100 m.p. teren aferent spatiului commercial pe care il detine SC CARMAND SRL in orasul Gaesti , str. Unirii , langa blocul 42 , precum si aprobarea vanzarii acestuia + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

53

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public din orasul Gaesti + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

52

Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Directiei de asistenta sociala Gaesti si a structurii de personal + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

51

Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de intocmire a dosarelor si a metodologiei de aprobare a scutirii de la plata taxei de reabilitare termica a proprietatilor ce se incadreaza in prevederile art .14 alin. 8 din OUG nr.18/2009, privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

50

Proiect de hotărâre privind aprobarea premierea elevilor care au obtinut nota 10 la Evaluarea Nationala in anul 2019 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

49

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii strazii Fundatura 1 Decembrie + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

48

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care locuiesc in blocurile 1,2 si 25, care beneficiaza de scutire de la plata taxei de reabilitare blocuri + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

47

Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Unitatii Teritorial Administrative - Orasul Gaesti precum si a statului de functii + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

46

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 971 m.p. situata in str. 13 Decembrie ,avand numar cadastral 70835, in trei loturi + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

45

Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a contributiei parintilor/ reprezentantilor legali pentru copiii care frecventeaza cresa din subordinea Serviciului Public de Asistenta Sociala in anul scolar 2019-2020 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

44

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind contul de execuţie al bugetului U.A.T. Gaesti la data de 30.06.2019 + Raport. Primar Gheorghe Grigore

43

Proiect de hotărâre privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2019, prin majorare de venituri - trimestrul III + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

42

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C.TEHNINVEST S.R.L. asupra terenului in suprafata de 234 m.p. aparţinând domeniului privat al orasului Gaesti in vederea amplasarii unor constructii + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

41

Proiect de hotărâre privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2019, prin majorare de venituri - trimestrul III + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

40

Proiect de hotărâre privind premierea cuplurilor care implinesc 50 si 60 de ani de casatorie in anul 2019 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

39

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr 87/29.11.2018 referitoare la probarea unui drept de superficie, cu titlu gratuit, asupra suprafetei de teren de 332 m.p.( suprafata reprezentata de cladirea C1 , precum si a suprafetei de 650 m.p. ( suprafata reprezentata de zona din fata cladirii vecina cu DN ) situate in Gaesti , str. N. Titulescu , nr. 163-165 in favoarea APIA – Centrul Judetean Dambovita + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

38

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului in suprafata de 10.475 m.p., avand numar cadastral 71338, trecerea suprafetei de 3978 m.p. teren (LOT 3), situat in Gaesti str. Argesului, nr.2C, din administrarea Consiliului Local Gaesti, in administrarea Clubului Copiilor, Gaesti, str. Linistei, nr 15, in vederea transmiterii pe baza de protocol de predare primire catre Compania Nationala de Investitii CNI - S.A, in vederea realizarii obiectivului - "Baza Sportiva tip 2" si schimbarea de destinatie a aceleiasi suprafete de teren, avand numar cadastral 72186, in acelasi scop. Primar Gheorghe Grigore

26

Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A4 , Ap. 27 catre chiriasul Efrim Alexandru Mihai + Raport + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

25

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui parteneriat cu asociatia G.A.E.S.T.I. + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

24

Proiect de hotărâre privind aprobarea programului local de reabilitare termica a blocurilor de locuinte in Gaesti - 2019 + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

23

Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni + Raport de Specialitate + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

22

Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea eliminarii din domeniul public si introducerea in domeniul privat a bunurilor preluate de la Comnpania de Apa Targoviste , conform procesului verbal de predare – primire . nr. 10532/2018, precum si aprobarea casarii si valorificarii bunurilor + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

21

Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 12 mp, proprietate publica a orasului Gaesti , situat in Piata Sfantul Ilie , in vederea amplasarii unui spatiu commercial + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

20

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului ,, Lucrari de amenajare trotuare si accese pietonale, aferente strazilor: Popa Sapca , Campului si Popa Florea + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

19

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii anexelor 4 si 5 la HCL Gaesti nr. 23/30.03.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Cresei Gaesti + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

18

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019, trimestrul II prin majorarea veniturilor si cheltuielilor + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

17

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 + Expunere de Motive + Anexe. Primar Gheorghe Grigore

16

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr. 79 din 30.09.2014 privind aprobarea schimbarii destinatiei spatiului situate la etajul I al cladirii internat din cadrul Liceului ,, Iordache Golescu ,, din centru de zi ,, in ,, camin elevi ,, si darea acestui spatiu in administrarea Liceului Iordache Golescu Gaesti + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

15

Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 16 mp, proprietate publica a orasului Gaesti , situat in Piata Sfantul Ilie , in vederea desfasurarii de activitati comerciale + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

14

Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 11,4 mp, proprietate publica a orasului Gaesti , situat in Piata Sfantul Ilie , in vederea desfasurarii de activitati comerciale + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

13

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr.13 din 28.02.2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului "Imbuntatirea infrastructurii anteprescolare prin construirea unei crese in orasul Gaesti" + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

08

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 7/29.01.2019 privind scoaterea la licitatie in vederea vanzarii ,a unui teren situat in continuarea proprietatii d- lui Popa Georgian , din Gaesti , str. 1 Decembrie , nr.201 , precum si de aprobare a raportului de evaluare + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

07

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C. ELUNOS SRL. asupra terenurilor aparţinând domeniului privat al orasului Gaesti in vederea amplasarii unor constructii + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

06

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru cota indiviza de 53/600 m.p. , teren aferent spatiului comercial papetarie , in suprafata de 162 m.p. , pe care il detine orasul Gaesti in str.30 Decembrie , bl. C3-3 , parter si inscrierea in domeniul privat al orasului a acestei suprafete + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

05

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr.102 din 26.10.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului "Imbuntatirea infrastructurii anteprescolare prin construirea unei crese in orasul Gaesti" + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

04

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind contul de execuţie al bugetului U.A.T. Gaesti la data de 31.12.2018 + Raport. Primar Gheorghe Grigore

03

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 37 din data de 29.05.2018 privind aprobarea in principiu a concesionarii Scolii Generale nr.2 Gaesti, situata in Str. Stefan Mihailescu, nr.65, in vederea infiintarii unei gradinite si spatiu de joaca pentru copii + Expunere de Motive + Raport. Primar Gheorghe Grigore

02

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportul de activitate pe anul 2018 şi al programului de activitate pentru anul 2019, cat si al consiliului stiintific al bibliotecii "Aurel Iordache" Gaesti + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

01

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei beneficiarilor de locuinte ANL, in anul 2019 + Expunere de Motive + Raport. Primar Gheorghe Grigore

Proiecte de hotărâri 2018

Nr. crt.

Denumire Proiect Inițiator

93

Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii, in principiu, catre S.C. Enescu SRL a cotei indivize de 75,59 m.p. ( 53 m.p. din masuratori ), teren aferent spatiului comercial - papetarie - pe care il detine in str. 30 Decembrie, bl. C3-3, parter + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

92

Proiect de hotărâre privind aprobarea comasarii a trei contracte de concesiune in unul singur in vederea extinderii si modernizarii magazinului apartinand SC TEHNINVEST SRL + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

91

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr. 48 din 28.04.2017 privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Orasului Gaesti si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

-

Expunere de Motive privind proiectul de hotarare referitor la aprobarea retelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat in anul scolar 2019-2020 pe raza orasului Gaesti. Primar Gheorghe Grigore

90.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat incheiat cu Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Dambovita + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

89.

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind contul de execuţie al bugetului U.A.T. Gaesti la data de 30.09.2018 + Raport. Primar Gheorghe Grigore

88.

Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinte ANL + Expunere de Motive + Referat. Primar Gheorghe Grigore

87.

Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de inchiriere + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

86.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr.103/27.11.2015 privind aprobarea acordarii de pachete cu alimente de baza cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Paste unor categorii de persoane + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

85.

Proiect de hotărâre privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 25 mp, proprietate publica a orasului Gaesti, situat in Piata Sfantul Ilie, in vederea amplasarii unei statii de colectare deseuri + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

84.

Proiect de hotărâre privind MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI Local Gaesti nr . 56 din 10.09.2018 APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT pentru obiectivul "Reabilitare, consolidare si modernizare monument istoric, schimbare destinatie in centrul cultural - Gheorghe Zamfir" + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

83.

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei orasului Gaesti la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "management integrat al deşeurilor în judeţul dâmboviţa", pe anul 2019 + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

82.

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2019 + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

81.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate si a raportului de evaluare in conformitate cu HCL Gaesti nr. 37/2018 + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

80.

Proiect de hotărâre privind rectificarea de buget in trimestrul IV + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

79.

Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019 în Orasul Gaesti + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

78.

Proiect de hotărâre privind aprobarea investitiei "extindere conducta cu alimentare cu gaze pe Aleea Potopului" - Gaesti + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

77.

Proiect de hotărâre privind aprobarea investitiei "extindere conducta cu alimentare cu gaze pe Aleea Primaverii" - Gaesti + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

76.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii, in principiu, a unui apartament din fondul locativ de stat catre actualul chiriaș + Referat + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

75.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale "Serban Cioculescu" cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2018 - 2019 Primar Gheorghe Grigore

74.

Proiect de hotărâre privind rectificarea de buget prin majorare de venituri in trimestrul IV + Expunere de Motive + Raport. Primar Gheorghe Grigore

73.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale "Radu cel Mare" cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2018 - 2019. Primar Gheorghe Grigore

72.

Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 Luni (OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2018) + Raport de Specialitate + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

71.

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de inchiriere + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

70.

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune teren aferente unor garaje situate in zona blocului 22 + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

69.

Proiect de hotărâre privind modificarea hotărâriii Consiliului Local nr. 23/30.03.2016 privind Regulamentul de organizare si functionare a serviciului social de zi Creșa Gaesti + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

68.

Proiect de hotărâre privind modificarea hotărâriii Consiliului Local nr. 112/14.12.2017 privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018 in Orasul Gaesti + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

67.

Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenței de traseu privind transportul public local efectuat de S.C. MOGOȘANI TRANSPORT SRL + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

66.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic "Iordache Golescu" cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2018 - 2019. Primar Gheorghe Grigore

65.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administrație al Gradinitei "Inocenta" si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2018 - 2019. Primar Gheorghe Grigore

64.

Proiect de hotărâre privind aprobarea investitiei "Extindere conducta cu alimentare cu gaze" pe Fundatura Alexandrescu - Gaesti + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

63.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului privind constituirea dreptului de acces pe proprietatea privata a orasului Gaesti in vederea instalarii, intretinerii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare acestora incheiat cu RCS & RDS S.A. + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

62.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administrație al Colegiului Național "Vladimir Streinu" cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2018 - 2019. Primar Gheorghe Grigore

61.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administrație al Clubului Copiilor cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2018 - 2019 + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

60.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic "Dr. C. Anghelescu" cat si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea Calitatii in anul scolar 2018 - 2019. Primar Gheorghe Grigore

59.

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui drept de superficie, cu titlul gratuit, asupra suprafeței de teren de 332 m.p. (suprafața reprezentata de cladirea C.I, precum si a suprafetei de 650 m.p. (suprafața reprezentata de zona din fata cladirii vecina cu DN ) sitautie in Gaesti, str. N. Titulescu, nr. 163 - 165 in favoarea APIA - Centrul Județean Dambovita + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

58.

Proiect de hotărâre privind repartizarea a doua locuinte ANL + Expunere de Motive + Referat. Primar Gheorghe Grigore

57.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr.6 din data de 30.01.2018 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala desalubrizare pentru anul 2018 + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

56.

Proiect de hotărâre privind rectificarea de buget prin majorare de venituri si virari de credite intre capitole. Primar Gheorghe Grigore

55.

Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de inchiriere. Primar Gheorghe Grigore

54.

Proiect de hotărâre privind interzicerea parcarii in cursul saptamanii a autovehehiculelor in zona situata de o parte si de alta a intrarii principale o oborului saptamanal + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

53.

Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a contributiei parintilor / reprezentantilor legali pentru copiii care frecventeaza cresa din subordinea Serviciului Public de Asistenta Sociala in anul scolar 2018 - 2019. Primar Gheorghe Grigore

52.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Orasului Gaesti la data de 31.06.2018. Primar Gheorghe Grigore

51.

Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte ( 63 si 64 ) in orasul Gaesti - 2018 + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

50.

Proiect de hotărâre privind aprobarea finantarii programului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte ( 63 si 64 ) in orasul Gaesti - 2018 + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

49.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de acces pe proprietate publica sau privata a orasului Gaesti in scopul dezvoltarii infrastructurii retelelor de comunicatii electronice catre societatea RCS & RDS S.A. Primar Gheorghe Grigore

48.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr.6 din data de 30.01.2018 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala desalubrizare pentru anul 2018 + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

47.

Proiect de hotărâre privind aprobarea infiintarii unui targ de masini situat in incinta oborului saptamanal + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

46.

Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni (IULIE – SEPTEMBRIE 2018) + Raport + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

45.

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unor premii persoanelor care implinesc 50 si 60 de ani de casatorie precum si a unei persoane care implineste 100 de ani + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

44.

Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de inchiriere. Primar Gheorghe Grigore

43.

Proiect de hotărâre privind interzicerea parcarii in cursul saptamanii a autovehiculelor in zona cu destinatie de parcare, care deserveste oborului saptamanal + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

42.

Proiect de hotărâre privind prelungirea conventiei incheiate cu Fundatia Cara Bella International Targoviste + Raport + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

41.

Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, trim. II. Primar Gheorghe Grigore

40.

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirieii unui contract de comodat cu Spitalul Orășenesc Găești pentru suprafața de 173 m.p. situați la etajul fostei secții de pediatrie a Spitalului Orășenesc Găești + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

39.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe tip ANL, situate în Orașul Găești, Fundătura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A7, Ap. 54 chiriașului Savu Marius Cătălin + Raport + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

38.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe tip ANL, situate în Orașul Găești, Fundătura 1 Decembrie, nr. 10, bl. A5, Ap. 37 către chiriașul Alexiu Dan Marius + Raport + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

37.

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

36.

Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a concensionării pe o perioadă de 49 de ani a Școlii Generale nr. 2 Găești, situat în str. Ștefan Mihăilescu, nr. 65, în vederea înfiinţării unei grădinițe și spațiu de joacă pentru copii + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

35.

Proiect de hotărâre privind aprobarea chiriei lunare pentru locuințele A.N.L. în anul 2018 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

-

Expunere de motive privind proiectul de hotarare referitor la aprobarea retelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat in anul scolar 2018-2019 pe raza orasului Gaesti Primar Gheorghe Grigore

34.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A5 , Ap. 33 de catre chiriasul Mihalache Florentin + Raport + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

33.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A5 , Ap. 40 de catre chiriasul Stoian George – Alin + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

32.

Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, trim. II. Primar Gheorghe Grigore

31.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei P.U.Z. realizate pentru "Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala "Serban Cioculescu" din Gaesti, strada Cuza – Voda , nr.13 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

30.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului "Imbunatatirea infrastructurii educationale Liceul Iordache Golescu" + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

29.

Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni (APRILIE – IUNIE 2018) + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

28.

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de inchiriere + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

27.

Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului privind preluarea cu titlu gratuit a unui imobil situat in str. N. Titulescu, nr. 171, fost (163-165). Primar Gheorghe Grigore

26.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti nr. 5 din 30.01.2018 privind Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Gaesti in anul 2017. Primar Gheorghe Grigore

25.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Serban Cioculescu - Gaesti". Primar Gheorghe Grigore

24.

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirieii a unei suprafețe de teren 6 m.p. în oborul săptămânal. Primar Gheorghe Grigore

23.

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirieii a suprafeței de teren 6,5 m.p. Consiliul Local Găești, județul Dâmbovița, situat în Piata Sfântul Ilie + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

22.

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență doamnei AMUZAN STELICĂ. Primar Gheorghe Grigore

21.

Proiect de hotărâre privind modificarea hotărâriii Consiliului Local nr. 33 din 06.03.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Reabilitarea, modernizarea infrastructurii educaționale Școala gimnazială Radu cel Mare" + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

20.

Proiect de hotărâre privind modificarea hotărâriii Consiliului Local nr. 102 din 26.10.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Îmbunătățirea infrastructurii antepreșcolare prin construirea unei creșe în orașul Găești" + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

19.

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Găești pentru o perioadă de 3 luni (APRILIE - IUNIE 2018) + Raport de Specialitate + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

18.

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

17.

Proiect de hotărâre privind modificarea hotărâriii Consiliului Local Găești nr. 5 din 30.01.2018 privind Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Găești în anul 2017 + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

16.

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirieii a suprafeței de teren de 6 m.p. în oborul săptămânal + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

15.

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirieii a suprafeței de teren de 6,5 Consiliului Local Găești, județul Dâmbovița m.p., situați în Piața Sfântul Ilie + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

14.

Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării postului vacant de referent studii medii într-un post de conducere de șef de birou în cadrul Casei de Cultură "Dumitru Stanciu" + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

13.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Bibliotecii "Aurel Iordache" + Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

12.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Primar Gheorghe Grigore

11.

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2017 și al programului de activitate pentru anul 2018, cât și al consiliului științific al bibliotecii "Aurel Iordache" Găești + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

10.

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2018 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

09.

Proiect de hotărâre privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2017 și aprobarea planului de măsuri pentru eficientizarea datelor în registrul agricol + Anexă + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

08.

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

07.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune situate lângă blocul 57 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

06.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Găești + Expunere de motive + Tabel. Primar Gheorghe Grigore

05.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr.416/2001 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

04.

Proiect de hotărâre privind modificarea hotărâriii Consiliului Local Găești nr.102 din 26.10.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Îmbunătățirea infrastructurii antepreșcolare prin construirea unei creșe în orașul Găești" + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

03.

Proiect de hotărâre privind modificarea hotărâriii Consiliului Local Găești nr.112 din 14.12.2017 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

02.

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirieii unui contract de comodat cu Serviciul Județean de Ambulanță Dâmbovița + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

01.

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap - pentru anul 2018 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

Proiecte de hotărâri 2017

Nr. crt.

Denumire Proiect Inițiator

77.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul IV al anului 2017 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

76.

Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Găești + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

75.

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publie și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Găești. Primar Gheorghe Grigore

74.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul |V al anului 2017 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

73.

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Găești pentru o perioadă de 3 luni (IANUARIE - MARTIE 2018) + Raport de specialitate + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

72.

Proiect de hotărâre privind prelungirea a trei contracte de închiriere + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

71.

Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație în vederea închirierii a trei suprafețe de teren, situate în zona blocurilor 56-57, în vederea amplasării unor garaje + Expunere de motive + Raport. Primar Gheorghe Grigore

70.

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018. Primar Gheorghe Grigore

69.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului Orașului Găești la 30.09.2017. Primar Gheorghe Grigore

68.

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui raport de evaluare + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

67.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de concesiune a unui teren în suprafața de 18 m.p. situat lângă blocurile 56- 57 + Expunere de motive 2. Primar Gheorghe Grigore

66.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de concesiune a unui teren în suprafața de 18 m.p. situat lângă blocurile 56- 57 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

65.

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 2,5 m.p., în fața spațiului comercial situat la intersecția străzilor 13 Decembrie cu Ralea Nicolescu, în vederea amplasării unei arcade luminoase + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

64.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de concesiune a unui teren în suprafața de 18 m.p. situat lângă blocurile 56- 57 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

63.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat încheiat cu Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Dâmbovița + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

62.

Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Găești + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

61.

Proiect de hotărâre privind modificarea hotărâriii Consiliului Local Găești nr. 33 din 06.03.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Reabilitarea, modernizarea infrastructurii educaționale Școala gimnazială "Radu cel Mare"" + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

60.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. în vederea construirii "LOCUINȚĂ P+1ET, ANEXE GOSPODĂREȘTI ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN" în Găești, str. Ștefan Mihăilescu, nr.15 A - beneficiar Tonea Aurica + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

59.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Construire podețe acces proprietăți - dirijare ape pluviale str. 1 Decembrie (DN 72) Orașul Găești" + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

58.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea hotărâriii Consiliului Local Găești nr. 19 din 30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Grădinița cu program prelungit "INOCENȚA" - orașul Găești" + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

57.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea hotărâriii Consiliului Local Găești nr. 21 din 30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Îmbunătățirea infrastructurii antepreșcolare prin construirea unei creșe în orașul Găești" + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

56.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Consiliului Local Găești nr. 6 din 30.01.2017 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2017 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

55.

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirieii unei suprafețe de 2,5 m.p., în fața spațiului comercial situat la intersecția străzilor 13 Decembrie cu Ralea Nicolescu, în vederea amplasării unei arcade luminoase + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

54.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul III al anului 2017. Primar Gheorghe Grigore

53.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării (în pricipiu) a unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaș + Referat + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

52.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Găești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale "Șerban Cioculescu" cât și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea Calității în anul școlar 2017-2018. Primar Gheorghe Grigore

51.

Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe ANL + Referat + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

50.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul III al anului 2017 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

49.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Găești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale "Radu cel Mare" cât și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea Calității în anul școlar 2017-2018. Primar Gheorghe Grigore

48.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuințele A.N.L. din blocurile A1 - A8 situate în Găești "Fundătura 1 Decembrie" + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

47.

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Găești pentru o perioadă de 3 luni (OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2017) + Raport de specialitate + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

46.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de concesiune + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

45.

Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare al funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Găești în anul 2017 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

44.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și din cadrul serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

43.

Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenței de traseu privind transportul public local efectuat de S.C. MOGOȘANI TRANSPORT SRL + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

42.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Găești în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic "Iordache Golescu" cât și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea Calității în anul școlar 2017-2018. Primar Gheorghe Grigore

41.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Găești în Consiliul de Administrație al Grădiniței "Inocența" și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea Calității în anul școlar 2017-2018. Primar Gheorghe Grigore

40.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Rabilitare termică blocuri locuințe în orașul Găești" + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

39.

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirieii, în vederea desfășurării de concursuri de legislație rutieră, a unor spații situate în incinta Liceului Tehnologic "Iordache Golescu" + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

38.

Proiect de hotărâre privind aprobarea convocării proprietarilor de teren din Orașul Găești + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

37.

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Orașului Găești cu obiectivul "Pod stradă Catane" + ANEXĂ + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

36.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Găești în Consiliul de Administrație al Colegiului Național "Vladimir Streinu" cât și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea Calității în anul școlar 2017-2018. Primar Gheorghe Grigore

35.

Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării serviciilor socio-medicale asigurate persoanei vârstnice NICA IOANA de către Căminul de bătrâni - Pătroaia, com. Crângurile + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

34.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Găești în Consiliul de Administrație al Clubului Copiilor cât și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea Calității în anul școlar 2017-2018 + Expunere de motive + Raport. Primar Gheorghe Grigore

33.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Găești în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic "Dr. C. Anghelescu" cât și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea Calității în anul școlar 2017-2018. Primar Gheorghe Grigore

32.

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Găești a unor bunuri - mijloace fixe, în vederea casării și, după caz, valorificării + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

31.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul III al anului 2017 + Raport Buget. Primar Gheorghe Grigore

30.

Proiect de hotărâre privind modificarea hotărâriii Consiliului Local Găești Nr. 23/30.03.2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi Creșa Găești + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

29.

Proiect de hotărâre privind tarifului pentru închiriere, în vederea desfășurării de cursuri de legislație rutieră, a unui spațiu situat la parterul internatului Colegiului Național "Vladimir Streinu" + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

28.

Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație în vederea închirierii a unei suprafețe de teren de 9 mp. + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

27.

Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație în vederea închirierii a unei suprafețe de teren de 4 mp. + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

-

Expunere de motive la Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului orașului Găești 30.06.2017. Primar Gheorghe Grigore

26.

Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților / reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșa din subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială în anul școlar 2017-2018 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

25.

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu în suprafața de 120 mp. către A.J.O.F.M. Dâmbovița + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

24.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economici, inclusiv indicatorii tehnico-economici fundamentați în documentația de avizare a lucrărilor de intervenție precum și cheltuielile legate de proiect pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare și extindere Centrul de zi - Găești" + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

23.

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Găești a unor bunuri - mijloace fixe, în vederea casării și, după caz, valorificării + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

22.

Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază ale personalului din aparatul propriu + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

21.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaș + REFERAT + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

20.

Proiect de hotărâre privind modificarea chiriei lunare pentru locuințele A.N.L. în anul 2017 + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

19.

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orașului Găești, în calitate de acționar la înființarea Societății Dâmbovița S.A., persoană juridică cu drept privat, operator specializat al ADI "Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița", cu obiect de activitate corespunzător scopului constituirii ADI "Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița". Primar Gheorghe Grigore

18.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017, trimestrul III + Raport BUGET + Expunere de motive. Primar Gheorghe Grigore

17.

Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe ANL. Primar Gheorghe Grigore

16.

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență minorei KILAVUZOGLU MELEK + Expunere de motive Primar Gheorghe Grigore

15.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul II al anului 2017 și Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

14.

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Găești pentru o perioadă de 3 luni (IULIE–SEPTEMBRIE 2017). Primar Gheorghe Grigore

13.

Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere care are ca obiect 11,4 m.p. teren situat în Piața "Sfântul Ilie" și Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

12.

Proiect de hotărâre nr.8896 - CONVOCATOR. Primar Gheorghe Grigore

11.

Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării funcţiei contractuale de asistent medical comunitar în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială si Expunere de Motive. Primar Gheorghe Grigore

10.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a transportului în regim de taxi și în regim de închiriere. Primar Gheorghe Grigore

9.

Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere. Primar Gheorghe Grigore

8.

Proiect de hotărâre privind modificarea hotărâriii Consiliului Local Găești nr. 93 / 24.03.2017 privind încheierea Convenției de colaborare cu Societatea Națională de Cruce Roșie România Filiala Dâmbovița. Primar Gheorghe Grigore

7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație a 2 m. (L=2m, l=1m) teren situat în piața Sf. Ilie. Primar Gheorghe Grigore

6.

Proiect de hotărâre privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Costea Fanut. Primar Gheorghe Grigore

5.

Proiect de hotărâre - CONVOCATOR. Primar Gheorghe Grigore

4.

Proiect de hotărâre privind rectificarea de buget prin suplimentare de venituri. Primar Gheorghe Grigore

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 230 / 34703 / E la contractul de împrumut intern nr. 230 / 34703 / 20.07.2015 încheiat cu BCR. Primar Gheorghe Grigore

2.

Proiect de hotărâre privind repartizarea a două locuințe ANL. Primar Gheorghe Grigore

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor necesare acordării fiecărui salariat, memebru al sindicatului cu copil / copii, cu vârsta mai mică de 18 ani, a unui pachet cu o valoare de 50 lei / pachet cu ocazia zilei de 1 iunie. Primar Gheorghe Grigore

Convocare Dispoziție în ședința ordinară a Consiliului Local Găești 29.04.2015
Convocare Dispoziție în ședința ordinară a Consiliului Local Găești 30.03.2015
Convocare Dispoziție în ședința ordinară a Consiliului Local Găești 01.2015

D I S P O Z I T I E

privind convocarea în ședința ordinară
a Consiliului Local Găești din Ianuarie 2015

Nr. crt.

Denumire Proiect Inițiator

1.

Proiect de Hotărâre prinvind aprobarea acordării unor sume de bani, asociații și cluburi pentru rezultatele obținute la competițiile sportive Primar Interimar Gheorghe Grigore

2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenței de traseu privind transportul public local de persoane prin curse regulate speciale efectuat de S.C. AURORA&CO SRL;
~ Privind aprobarea înființării începând cu anul 2015 a Festivalului Național de Muzică “Gheorghe Zamfir”;
~ Privind aprobarea denumirii parcului amplasat pe str. Acad. S. Cioculescu – Parcul “Gheorghe Zamfir”;
~ Privind construirea unui Centru Cultural “Gheorghe Zamfir” și Grădină de vară pentru spectacole în incinta parcului.
Consilier local Aurel Bojin

3.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea dotării Consiliului Local Găești cu echipamente electronice de comunicare și alocarea unei sume de bani pentru construirea unui site modern al Primăriei Găești Consilier local Aurel Bojin

4.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de 30000 de lei pentru reamenajarea și ecologizarea bălții amplasate în parcul Orașului Găești Consilier local Aurel Bojin

5.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui număr de 58 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav Primar Interimar Gheorghe Grigore

6.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea “Planului general de acțiuni pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2015 Primar Interimar Gheorghe Grigore

7.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizației datorată de Orașul Găești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”. Primar Interimar Gheorghe Grigore

8.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană pentru Poliția Locală Găești Primar Interimar Gheorghe Grigore

9.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea “Regulamentului pentru comercializarea produselor și serviciilor de piață pe raza Orașului Găești” Primar Interimar Gheorghe Grigore

10.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea “Raportului de activitate al Casei de Cultură “Dumitru Stanciu” Primar Interimar Gheorghe Grigore

11.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării Taxei de publicitate în ziarul “Cronica Găeștiului” pentru persoanele fizice și juridice Primar Interimar Gheorghe Grigore

12.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării a doua apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriași Primar Iacobuta Dan