Servicii publice subordonate

S.P.C.L.E.P ~ STARE CIVILĂ

CONDUCERE:

Șef serviciu S.P.C.L.E.P:
Matei Nicoleta

Evidenta Persoanei:
interior 119

Stare Civila:
interior 117
Contact:

Tel: (0245)-606-081; -606-082; -606-083 interior 122.
E-mailprimaria.gaesti@yahoo.com

Biroul de Evidenta (0245)-606-081; -606-082; -606-083 interior 119 - 0245712787

Birou Stare Civila interiorul 117 - 0245606081
E-mailprimaria.gaesti@db.e-adm.ro
Program de lucru:

Luni - Joi: 08:00 ~ 16:30
Vineri: 08:00 ~ 14:00

DESCRIERE:

~ Inregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite in statutul civil, in domiciliul si resedinta persoanei, in conditiile legii;

~ Actualizeaza, utilizeaza si valorifica Registrul local de evidenta a persoanei, care contine datele de identificare si adresele cetatenilor care au domiciliul in raza de competenta teritoriala a Serviciului Public Comunitar respectiv;

~ Furnizeaza, in cadrul sistemului National Informatic de Evidenta a Persoanei, datele necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidenta a Persoanei;

~ Furnizeaza, in conditiile legii, la solicitarea autoritatilor si institutiilor publice centrale, judete si locale, agentilor economici ori a cetatenilor, datele de identificare si de adresa ale persoanei;

~ Intocmeste listele electorale permanente, in colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului National pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenta a Persoanelor;

~ Constata contraventiile si aplica sanctiuni, in conditiile legii;

~ Elibereaza cartile de identitate, cartile de identitate provizorii, cartile de alegator.

~ Tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate;

~ Indeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale.